Investeringen in ICT zijn broodnodig voor incassobureaus én deurwaarders

door: Han Mesters

Ook voor incassobureaus geldt: voorkomen is beter dan genezen. In plaats van achteraf te innen, richten ze hun dienstverlening steeds vaker op preventie van wanbetaling. Door hun kennis van klantgedrag te vergroten, kunnen ze bedrijven ondersteunen met credit management-oplossingen. De shift van genezen naar voorkomen betekent wel dat ze hun verdienmodellen moeten aanpassen en relatief grote ICT investeringen moeten doen.

Hoewel de economie aantrekt, worstelen nog steeds veel Nederlandse ondernemers met de gevolgen van wanbetaling: maar liefst 88 procent had vorig jaar te maken met achterstallige betalingen door zakelijke klanten. 20 procent kwam hierdoor zelf in de problemen en moest betalingen aan leveranciers uitstellen. Dit blijkt uit de betalingsbarometer van Atradius van 2016. Reden te meer om kritischer naar de betalingsmoraal van klanten te kijken. Geen overbodige luxe, want uitstaande facturen drukken zwaar op de balans en kunnen de cashflow negatief beïnvloeden.

Van schadehersteller naar strategisch adviseur

Om ondernemers te behoeden voor de gevolgen van wanbetaling, onderzoeken incassobureaus en deurwaarders de mogelijkheden om onbetaalde facturen vóór te zijn. Daarmee verschuiven ze hun dienstverlening naar voren in het proces: in plaats van achteraf langs de deuren te gaan en bedragen te innen, screenen ze debiteuren vooraf en geven ze bedrijven strategisch advies. Om betalingsrisico’s te kunnen identificeren, analyseren en managen, moeten ze wel investeren in digitale tools. Deze kunnen ze op twee manieren inzetten: ze aan ondernemers ‘verkopen’, of de volledige screening zelf uitvoeren en als dienst aanbieden.

Digitale tools geven inzicht

Via Big Data Analytics, cloud- en SaaS-oplossingen is het mogelijk om klanten realtime inzicht te geven in de betalingsmoraal van hun afnemers. Door het betalingsgedrag voorspelbaar te maken en risico’s te signaleren, kunnen ondernemers op tijd maatregelen treffen. Ook wordt het mogelijk om het vorderingenportfolio te segmenteren. Dat levert inzichten op over het betaalpatroon van afnemers en de branche waarin zij opereren. Met deze informatie wordt het mogelijk om voor specifieke vorderingen concrete maatregelen af te spreken.

Maar om dergelijke diensten te kunnen leveren, moeten significante ICT-investeringen worden gedaan. Hoewel digitalisering bij veel organisaties hoog op de agenda staat, bevindt de sector zich nog aan het begin van deze ontwikkeling. Zo beperkt de impact van digitalisering zich bij veel spelers nog tot facturen ontvangen en aanmaningen versturen namens klanten. Ook op het gebied van Big Data is er nog veel te winnen. Waarschijnlijk is dit vooral te wijten aan het gebrek aan investeringsruimte. Hier lijken grote, internationale incassobureaus minder moeite mee te hebben.

Ook voor deurwaarders biedt ICT kansen

Investeringen in ICT zullen voor deurwaarders minder snel nieuwe verdienmodellen opleveren. Wel kunnen ze tot kostenbesparingen leiden. Door de digitalisering van klantgegevens wordt de backoffice efficiënter ingericht. Deze efficiëntieslag is geen overbodige luxe voor de deurwaarders, aangezien zij moeite hebben om hun waardepropositie vast te houden. Wet- en regelgeving zorgt jaarlijks voor hogere griffierechten en beperkt de uitwisseling van klantgegevens tussen deurwaarders en incassobureaus. De synergie tussen beide komt daardoor niet goed op gang; dit maakt consolidatie tussen beide branches minder aantrekkelijk. Daarnaast ondervindt de deurwaarder concurrentie van gespecialiseerde advocatenkantoren die buitengerechtelijke diensten aanbieden.

 

Credit management laat bedrijven groeien, efficiëntie zorgt voor snelle oplossingen

Digitale tools verbeteren de toekomstperspectieven van incassobureaus en deurwaarders. Door met digitale tools inzichtelijk te maken waar de risico’s liggen, stellen incassobureaus hun klanten in staat proactief te handelen wanneer een afnemer in liquiditeitsproblemen dreigt te raken. Het aantal dagen dat facturen gemiddeld uitstaan, gaat daarmee omlaag. En dat betekent dat de cashflow wordt veiliggesteld, bedrijven hun risico’s beter kunnen beheren en hun winstgevendheid kunnen beschermen. Daarnaast zorgt een strak ingerichte backoffice ervoor dat deurwaarders efficiënter hun werkzaamheden uit kunnen voeren. Wanneer er dan toch betalingen achterstallig raken, kunnen deze sneller worden teruggevorderd. Dit stelt klanten in staat hun groei veilig te stellen, ook in uitdagende economische omstandigheden.