Hoogopgeleide logistiekprofessionals maken ambities transportsector waar

door: Bart Banning

Van expediteurs en logistiek dienstverleners wordt verwacht dat ze steeds meer maatwerk leveren. Ze verbinden logistieke partijen met elkaar en bedenken innovatieve logistieke oplossingen. In hun wereld draait het in toenemende mate om de toepassing van data, in combinatie met de inzet van hoogwaardige logistieke kennis. De beschikbaarheid van hoogopgeleide logistiekprofessionals is een belangrijke voorwaarde om deze ambities waar te maken.

Met 646.000 arbeidsplaatsen en een toegevoegde waarde van 53 miljard euro per jaar is het economisch belang van de Transport en Logistiek-sector fors. In totaal houden 12.500 logistieke bedrijven zich bezig met productvervoer en -overslag. Daarbovenop leveren 23.000 verladers logistieke en bevoorradende diensten.

Steeds vaker kiezen logistiek dienstverleners ervoor om hun dienstenpakket uit te breiden. Naast conventionele activiteiten als fysiek transport, overslag, warehousing en opslag, richten ze zich op diensten die de totale keten efficiënter kunnen maken. Deze rol zet ze in de positie van ketenregisseur, doordat ze inzicht hebben in de hele logistieke keten. Hun uitdaging is om steeds weer opnieuw vast te stellen wat de meest efficiënte logistieke oplossing is voor de (veranderende) logistieke behoeften van klanten. Dit kan alleen door een netwerk van logistiekuitvoerders te zoeken dat volledig op deze wensen aansluit.

Samen investeren in innovatie

Omdat de logistiek steeds complexer wordt, zullen veel expediteurs de samenwerking met anderen moeten opzoeken. Naast kennis biedt dat mogelijkheden om gezamenlijk grote investeringen te doen, bijvoorbeeld in IT en hoger opgeleid personeel.

Cruciaal, want technologie en data-informatie zijn de kracht achter logistieke innovaties anno 2016. De succesvolle implementatie van deze trends is noodzakelijk en biedt kansen. Zo kunnen logistiek dienstverleners hun toegevoegde waarde vergroten door data te vertalen naar nieuwe logistieke oplossingen. Door bijvoorbeeld informatie over goederenstromen uit te wisselen en inzicht te bieden in de planning, kunnen verladers en vervoerders hun logistieke processen verbeteren. Dat leidt tot beter beheersbare, betrouwbare, flexibele, kostenefficiënte en transparante logistieke ketens.

Om in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen als Cross Chain Control Centers (4C) en Synchromodaal Transport, moeten logistiek dienstverleners op een hoger niveau opereren. En vergeet Internet of Things niet, waarbij elk object of product een datadrager wordt die in verbinding staat met netwerken die gegevens uitwisselen.

Al deze innovaties vragen om een groot aanpassingsvermogen en forse investeringen, in zowel fysieke als digitale infrastructuur. Maar ze stellen logistiek dienstverleners wel in staat om mee te bewegen met de veranderende markt. Door zich flexibel op te stellen en tegelijk in te spelen op nichemarkten, blijven logistiek dienstverleners relevant voor hun opdrachtgevers. Dat resulteert in concurrentievoordeel, maar ook in klantenbinding en betere service.

Nieuwe ontwikkelingen vereisen hoger kennisniveau

Door de toenemende complexiteit van de sector, groeit de vraag naar hoogwaardige kennis. Het opleidings- en kennisniveau van logistiekprofessionals is in de afgelopen jaren verbeterd. Zo nam in de afgelopen acht tot negen jaar de instroom uit het mbo met gemiddeld 10 procent toe, en die uit het hbo en wo met 6 procent.

Uiteraard moet het onderwijs wel goed blijven aansluiten op de ontwikkelingen in de (internationale) logistieke sector. Ook moeten bedrijven innovaties met het onderwijs kunnen delen. Dat kan eenvoudig via inhoudelijk interessante stageplaatsen, die beide partijen met elkaar in verbinding brengen. Logistieke opleidingen kunnen zo de kweekvijver worden voor hoogopgeleide professionals die de sector helpen zijn ambities waar te maken.