FX Weekly – Te ver doorgeschoten

door: Georgette Boele

In deze publicatie: Rally dollar waarschijnlijk tijdelijk evenals appreciatie Britse pond. Hogere olieprijzen steunen valuta’s van olie-exporterende landen. Lagere ijzerertsprijzen drukken Australische dollar. Maakt RBNZ pas op de plaats in juni? Japanse yen en Chinese yuan kunnen zich goed handhaven.

FX-Weekly-27-May-2016-nld-2.pdf (292 KB)
Download

Dollar zit sinds eind april in de lift…

De Amerikaanse dollar (USD) deprecieerde tussen februari 2016 en eind april 2016 circa 8,5%. Het is dan ook niet verrassend dat gedurende deze periode de grondstoffenprijzen en de valuta’s van opkomende markten sterk opliepen. Sinds eind april is de dollar echter weer de weg omhoog ingeslagen (+3%) en zijn de valuta’s van opkomende markten en de grondstoffenprijzen (met name metalen) aanzienlijk verzwakt. Edelmetalen moesten 4% tot 12% inleveren. De olieprijzen zijn echter goed op peil gebleven. De sinds 12 mei naar boven bijgestelde verwachtingen ten aanzien van verdere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) en de meevallende Amerikaanse macrocijfers hebben een cruciale rol gespeeld bij dit marktgedrag,

160527-FX1

…maar het gaat naar verwachting slechts om een tijdelijke opleving

Is dit het begin van een nieuwe opmars van de dollar? Volgens ons niet. Wij zien het hoofdzakelijk als een kortstondig herstel en blijven bij ons standpunt dat aan de meerjarige stijging van de dollar een einde is gekomen en dat de trend voor de dollar nu neerwaarts is. Kortstondige oplevingen veranderen hieraan niets zolang de dollar niet stijgt tot boven het 200-daags voortschrijdend gemiddeld. Bovendien zal de Fed, als zij de rente dit jaar al verhoogt (wat niet ons basisscenario is), dit heel geleidelijk doen. Een verhoging door de Fed met 25 bp is inmiddels door de financiële markten ongeveer ingeprijsd. Daarbij komt dat de reële rentes in de VS (dus de rentes gecorrigeerd voor inflatieverwachtingen) waarschijnlijk zullen afnemen. Dit zal de koers van de dollar onder druk zetten. Het opwaarts potentieel van de dollar op de korte termijn is volgens ons dan ook beperkt. Dit verandert echter als de Fed de rente agressief verhoogt in reactie op een sterke economie. De kans hierop achten wij niet groot. Belangrijke Amerikaanse cijfers die nog verschijnen vóór de vergadering van het FOMC, het beleidscomité van de Fed, op 14 en 15 juni, zijn het BBP, de kern PCE-inflatie en het werkgelegenheidsrapport.

160527-FX2

Britse pond blijft ook maar stijgen

Sinds 26 februari is het Britse pond (GBP) bezig aan een indrukwekkend herstel. Afgezet tegen een breed valutamandje is het pond 6% gestegen. Een nogal verrassende ontwikkeling want het referendum over een eventueel vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (Brexit) komt snel dichter bij (23 juni is het zo ver) en krijgt momenteel alle aandacht in de media. De belangrijkste reden voor de indrukwekkende stijging van het pond moet worden gezocht in de afgenomen kans van een Brexit. De onderstaande grafiek laat zien dat de koers van het pond sterk meebeweegt met de gemiddelde peiling of de Britten in de EU blijven. Ons basisscenario is dat er geen Brexit komt. Naarmate het referendum dichter bij komt, zal de onzekerheid naar verwachting toenemen en kan het pond onder druk komen om vervolgens weer op te veren als blijkt dat de Britten nee hebben gezegd tegen een Brexit.

160527-FX-correctie

Hogere olieprijzen steunen valuta´s van olie-exporterende landen

De stijging van de olieprijzen heeft valuta´s van olie-exporterende landen, zoals de Noorse kroon (NOK), de Canadese dollar (CAD) en de Russische roebel (RUB) een steun in de rug gegeven. Zoals verwacht liet de Canadese centrale bank (BoC) eerder deze week de beleidsrente ongemoeid. Wij verwachten dat het monetaire beleid ook de rest van het jaar niet wordt gewijzigd. Waarschijnlijk zullen macroprudentiële instrumenten worden ingezet om de kwetsbaarheid van huishoudens aan te pakken. De ontwikkeling van de USD/CAD wekt sterk de indruk dat de koers een piek heeft bereikt net onder 1,32. Wij verwachten dat de CAD de komende weken terrein gaat winnen op de USD en dat de USD/CAD zich beweegt richting 1,28.

Lagere ijzerertsprijzen drukken AUD; maakt RBNZ pas op de plaats in juni?

De daling van de ijzerertsprijzen en van de investeringen in het eerste kwartaal van dit jaar heeft de koers van de Australische dollar (AUD) gedrukt. Toch is de bereidheid van ondernemingen om in dit begrotingsjaar te investeren toegenomen, al ligt deze nog wel onder het niveau van vorig jaar. Wij denken nog steeds dat de Australische centrale bank (RBA) haar beleidsrente (Official Cash Rate – OCR) waarschijnlijk in augustus met 25bp verlaagt. Dit is al bijna volledig door de financiële markten ingeprijsd. Technische indicatoren duiden erop dat de AUD wellicht op te grote schaal is verkocht en daarom in de komende week boven 0,71 steun vindt. De Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) gleed af naar 0,67 tegenover de USD door de kracht van de Amerikaanse dollar. Omdat de voor handelsstromen gewogen index van de NZD daalt, is de dreiging van een renteverlaging met 25 bp in juni afgenomen. De centrale bank (RBNZ) besluit volgende maand wellicht om pas op de plaats te maken, omdat zij eerst meer zicht willen krijgen op het tijdstip van een rentestap door de Fed en op het Britse referendum wil alvorens de draad van verruiming in augustus weer op te pakken.

Japanse yen en Chinese yuan kunnen zich goed handhaven

De Japanse yen bewoog zich in de afgelopen week tussen 109,00 en 110,50 tegenover de dollar. De toegenomen kans dat de Fed de rente gaat verhogen, bood steun aan de dollar. Er zijn wel enkele tekenen dat aanzwellende hedging-stromen van Japanse beleggers de yen steunen. Wij verwachten dat in de aanloop naar de volgende vergadering van het FOMC in juni een stijging van de yen waarschijnlijk ophoudt bij een koers rond 109 en een daling van de yen niet verder gaat dan 112.

De sterke slingers bij de fixing van de Chinese yuan in de afgelopen week hebben de angst weer doen opleven dat de Chinese beleidsmakers afstand willen nemen van een op marktontwikkelingen gebaseerd valutabeleid. Wij denken dat het doel op lange termijn dat de koers van de yuan meer door de markt moet worden bepaald, nog steeds overeind staat. In de praktijk bewandelen de autoriteiten echter de weg van de geleidelijkheid en kiezen zij in volatiele tijden voor maatregelen die gericht zijn op stabiliteit. Deze maatregelen zijn misschien geschikt om speculatieve krachten de kop in te drukken. De financiële markten beginnen erop te anticiperen dat de Fed haar monetaire beleid snel zal verkrappen. Historisch bezien heeft een sterkere dollar geleid tot een grotere kapitaaluitstroom uit China. Toch is recentelijk de speculatie in de markt afgenomen dat de Chinese beleidsmakers de volatiliteit en de neerwaartse druk op de yuan niet de baas kunnen. Wij verwachten dat de yuan slechts licht daalt tegenover de dollar, naar 6,70 eind dit jaar.

160527-FX4