Duurzame vis met een goed verhaal smaakt naar meer

door: Rob Morren

De consument is zich steeds bewuster van het eten dat op zijn bord ligt en waar het vandaan komt. Retailers stellen daarom ook strengere eisen aan de herkomst van vis. Door bij de visserij, verwerking, verpakking en distributie alles goed vast te leggen, is de vis vanaf vangst tot keuken geregistreerd. Bovenwettelijke keurmerken zorgen weliswaar voor een verhoging van de kostprijs, maar zijn óók steeds vaker een kwaliteitseis die retailers aan leveranciers stellen. Hoe kan een leverancier zich nog onderscheiden op duurzaamheid?

 Duurzame vis in Nederland

De vis die we in Nederland consumeren, komt van over de hele wereld. Driekwart is wild gevangen, een kwart gekweekt. De vraag of vis het predicaat ‘duurzaam’ verdient, is onder meer afhankelijk van de vangstlocatie en vismethode. Inzicht in de herkomst van vis betekent dat kenmerken die bij de verkoop worden toegekend aan visproducten terug zijn te herleiden in de keten. Zoals de vissoort, geografische oorsprong en verwerking van de vis. Om de herkomst te kunnen traceren, wordt de vis of het visproduct door de gehele productieketen gevolgd en geregistreerd. Hiervoor is het nodig dat ketenpartners duidelijke afspraken maken.

Steeds meer gecertificeerde visproducten

De hoeveelheid visproducten met het keurmerk voor wild gevangen vis (MSC) of het keurmerk voor kweekvis (ASC) blijft toenemen. De verkoop van MSC- en ASC-gecertificeerde producten is vanaf 2011 elk jaar gestegen. Vooral in supermarkten ligt steeds meer duurzaam gevangen vis in de schappen. Verschillende supermarktformules zijn van plan hun aanbod van duurzaam gevangen vis uit te breiden. Een aantal streeft er zelfs naar dat het assortiment op den duur volledig uit duurzame vis bestaat.

Keurmerken en keuzestress

Met behulp van keurmerken wordt voor consumenten inzichtelijk gemaakt of vis duurzaam is gevangen. Aan de ene kant is het is goed dat er keurmerken zijn. Ze helpen consumenten met een voorkeur voor duurzame vis een verantwoorde keuze te maken. Aan de andere kant is er de afgelopen jaren een woud aan keurmerken ontstaan, waardoor consumenten soms door de bomen het bos niet meer zien. Het is voor hen lastig om vast te stellen wat een keurmerk betekent en of er strenge eisen en een robuust monitoringsysteem aan zijn verbonden. Dit geldt vooral voor de minder bekende keurmerken, dus buiten MSC en ASC.

Vertel het verhaal achter de vis

Eerlijk en gezond voedsel is belangrijk voor een steeds grotere groep consumenten. Daardoor winnen ook duurzame visconcepten aan populariteit. Door de nadruk te leggen op aspecten als smaak, versheid en duurzaamheid, kan de visserij consumenten verleiden om meer vis te eten. Een goed verhaal is daarbij belangrijk.

Zo doet producent Fish Tales meer dan alleen het MSC-keurmerk vermelden op haar blikjes tonijn en zalm. Ze laten bijvoorbeeld op de verpakking en website zien dat alle vis met de hengel wordt gevangen, wie de vissers zijn en wat de duurzame filosofie achter het bedrijf is. Op deze manier probeert Fish Tales de psychologische afstand tussen vangst en bord te verkleinen. Bij Supermarkt Marqt in Amsterdam Buitenveldert hangt een digitaal bord met twintig vissoorten waarbij exact te zien is met welke vangstmethode en in welk gebied welke kotter de vis heeft gevangen

Ook initiatieven van buiten de sector helpen consumenten weloverwogen (vis)aankopen te doen op basis van toegevoegde waarde. Met de app Questionmark kunnen ze bijvoorbeeld een product zoeken of scannen. Ze krijgen dan informatie op het gebied van mensenrechten, milieu, dierenwelzijn en binnenkort ook gezondheid. Zo wordt de consument in staat gesteld een bewuste keuze te maken. De app heeft nu al ruim 290.000 gebruikers en bevat 33.171 producten; van pindakaas tot zalm.