Digitalisering in het onderwijs

door: Eric Zwaart

Nieuwe tijden vragen om nieuw onderwijs. Het recent gepubliceerde eindadvies van Platform Onderwijs2032 is daar helder over. De rol van de docent in het hoe en wat van het onderwijs zal groter worden. De inzet van ICT en het gebruik van elektronische leeromgevingen in het onderwijs is een strategische keuze. Het is niet langer de vraag of, maar hoe ICT in te zetten als didactisch hulpmiddel om onderwijs naar een hoger plan te tillen. Het hulpmiddel vervangt de docent niet, maar helpt wel om de relevantie van het onderwijs te vergroten en de schoolpraktijk beter aan te laten sluiten bij de informatiesamenleving.

Succesfactoren voor ICT-invoering
Veel scholen zijn na alle pioniersstudies en pilots toe aan een volgende fase. Het zijn vooral de koplopers in het voortgezet onderwijs die de overstap maken naar een breed geïntegreerde invoering van ICT. Een succesvolle invoering is afhankelijk van een reeks factoren. Kennisnet (de publieke ondersteuningsorganisatie voor het funderend onderwijs en mbo) heeft hiervoor de ‘Vier in balans-monitor’ ontwikkeld. Scholen moeten vier factoren in het oog houden om tot goede resultaten te komen, twee menselijke en twee materiële:

  1. Visie (inhoud)
  2. Deskundigheid
  3. Toepassingen
  4. Infrastructuur

Dit jaar komen ze alle vier bij elkaar in het eindadvies van Platform Onderwijs2032. Dit advies is een eerste stap naar een nieuw curriculum en een aantal belangrijke systeeminnovaties in het doorbraakproject Onderwijs & ICT.

Leerdoel aan ICT-hulp verbinden
Koppel het gebruik van ICT altijd aan de functies van het onderwijs: leren om te lerenleren om te leven en leren om te werken. Dat helpt de inzet van ICT te beoordelen op basis van het gestelde doel. Ook leren op maat is een belangrijk onderwijsthema. Scholen die gebruikmaken van ICT, kunnen iedere leerling een gepersonaliseerde route door de stof aanbieden. Passend bij zijn of haar tempo, niveau en eigenschappen. Leraren kunnen de voortgang eenvoudig volgen en zo nodig begeleiding op maat bieden. De leerling staat centraal en leraren kunnen de onderwijskwaliteit verbeteren.

Digitale doorbraak
Alle voortekenen wijzen erop dat het onderwijs in 2016 een doorbraak maakt en de eerste stap zet naar ‘massaal digitaal’. Er komt veel bij kijken wanneer scholen een toekomstbestendige digitale infrastructuur inrichten met persoonlijke devices. ABN AMRO heeft over dit onderwerp een white paper opgesteld. Daarin komen alle aspecten van de inrichting en mogelijke routes aan bod.