De industriële metamorfose: toeleveranciers worden omm’ers

door: David Kemps

‘Low volume, high mix, high complexity’. Oftewel: kleine series, orderspecifieke wijzigingen en hoogspecialistische bewerkingen. Dagelijkse praktijk voor Nederlande industriebedrijven, die zeer klantgericht en flexibel te werk gaan. Tegelijkertijd ondervinden ze moeilijkheden bij de verbetering van hun verdienmodellen. En dat is jammer. Want het gaat niet alleen om productinnovaties, ook het bedrijf moet vooruit. Daarbij draait alles om samenwerking en kostenefficiëntie, zowel bij de fabrikant als zijn toeleveranciers.

Met innovaties de mondiale markt op

Succesvolle fabrikanten (oem’ers) beseffen dat concurrentie op prijs een doodlopende weg is. De Aziatische industrie ontwikkelt zich snel en heeft een gunstigere kostenpositie. Daarbij komt dat de noodzaak om dicht bij de klant te produceren wereldwijd groeit. Dat is niet alleen een gevolg van kostenoverwegingen; om samen met de klant geavanceerde toepassingen te ontwikkelen, zijn korte lijntjes een voorwaarde. In Azië vormen lokale oem’ers en toeleveranciers steeds vaker partnerships, waardoor de Nederlandse industrie belangrijke kansen mist. Om toch te profiteren van de sterke groei in Azië, moeten Nederlandse industriebedrijven inzetten op innovatieve producten en deze wereldwijd vermarkten. Tegelijk vergroten ze zo proactief hun weerbaarheid tegen opkomende mondiale concurrenten uit het Verre Oosten.

Toeleveranciers: aanjagers van innovatie

In productinnovatie en kostenefficiëntie spelen toeleveranciers een cruciale rol. Zo kunnen ze meedenken in de ontwikkelfase van een nieuw product en laagwaardiger werk naar eigen vestigingen in lagelonenlanden verplaatsen. Modulair productontwerp maakt het mogelijk dat elke partij in de productieketen zich kan concentreren op de doorontwikkeling van het eigen functioneel specialisme. En dat versnelt het innovatieproces. Dit betekent wel een flinke omslag voor oem’ers, maar zeker ook voor toeleveranciers. Zij moeten hun engineeringcapaciteiten sterk verbeteren en bereid zijn om voor eigen rekening en risico functionele modules te ontwikkelen. Bovendien moeten ze deze wereldwijd vermarkten om de groeiende ontwikkelkosten hiervan terug te verdienen. Maken ze de omslag, dan ontwikkelen ze zich tot Original Module Manufacturer (omm’er).

Businesspartners voor de toekomst

Daarmee verandert ook de relatie tussen oem’ers en toeleveranciers. De traditionele uitbestedingsrelatie wordt er een op basis van gelijkwaardigheid; oem’ers en toeleveranciers worden zakenpartners met wederzijdse afhankelijkheid, gebaat bij elkaars succes. Ze verdelen rendement en risico op een andere manier dan in het klassieke ‘kosten+’ model. Kortom: het businessmodel verandert. Natuurlijk hoeven niet alle toeleveranciers hun (product)engineering te versterken; ‘best cost’ is het alternatief. Hierbij gebruiken leveranciers hun enorme materiaal- en proceskennis om kosten continu te verlagen. ‘Lean’, ‘automatisering’ en ‘hoge machinebezetting’ zijn sleutelwoorden bij deze strategie. Hun marktgebied ligt dan voornamelijk in Europa, juist vanwege de kostenvoordelen die een relatief korte afstand tot de klant oplevert.

 

Lees meer in het rapport Toeleverancier blijven of zelf produceren