Visie op rente en euro – ECB heeft beleid verder versoepeld

door: Nico Klene

De ECB heeft haar beleid in maart verder verruimd. Omdat het pakket maatregelen afweek van onze verwachtingen hebben we diverse ramingen herzien. De ECB zal de depositorente vermoedelijk niet verder verlagen. Wij hadden echter aangenomen dat er méér renteverlaging zou komen. De korte rentes zullen daardoor minder dalen. De dollarkoers zal dit jaar ongeveer rond het huidige niveau blijven. De dollar is dus minder sterk dan wij verwachtten. De raming voor de lange rente is niet gewijzigd. Deze blijft voorlopig heel laag en zal pas eind dit jaar wat oplopen.

2016-04-visie.pdf (162 KB)
Download

ECB kwam met pakket verruimende maatregelen

De ECB kwam in maart met een stevig pakket aan verruimende maatregelen. De samenstelling van het pakket was echter wat anders dan wij hadden verwacht. Dat heeft gevolgen voor de ramingen van de korte rente en de euro-dollarkoers.

De maatregelen van de ECB hangen samen met haar ‘staf­projecties’ voor groei en inflatie. Volgens de nieuwe projecties is de economische groei in de eurozone dit en volgend jaar iets minder dan volgens de decemberramingen. De inflatie valt dit jaar echter veel lager uit. Alle reden voor de ECB om het beleid verder te versoepelen.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen:

  • De depositorente[1] werd met 10 basispunten verlaagd naar  -0,4%. Dat is minder dan we hadden verwacht. Voorts zei ECB-president Draghi dat een verdere renteverlaging niet voor de hand ligt. Wij hadden echter aangenomen dat de ECB de rente in juni opnieuw zou ver­lagen. Hierdoor zal de driemaands Euriborrente minder dalen.
  • Verder heeft de ECB deze keer de herfinancieringsrente[2] (refi) verlaagd – met 5 basispunten naar 0%. Sinds september 2014 was dit tarief niet gewijzigd.
  • De ECB verhoogt het maandelijks bedrag aan obligatie­aankopen. De verhoging van EUR 60 naar 80 mld is meer dan we hadden gedacht. Ook komen nu méér obligaties in aanmerking voor het opkoopprogramma van de ECB.
  • Ten slotte gaat de ECB in juni van start met nieuwe speciale langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO II) met looptijden van vier jaar. Deze moeten een verdere stimulans geven aan de kredietverlening. De rente hierop is 0% en kan in speciale gevallen zelfs negatief zijn.

We betwijfelen of de maatregelen voldoende zijn en houden daarom rekening met een verdere verhoging van de obligatie­aankopen en een verlenging van de duur van het aankoopprogramma.

Lange rente blijft voorlopig laag

De tienjaars rente is in maart per saldo vrijwel gelijk gebleven op een laag niveau. De maatregelen van de ECB zullen de lange rente de eerstkomende kwartalen laag houden. In het najaar kan de rente licht oplopen vanwege de economische groei in de eurozone en de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank in 2017 de rente weer gaat verhogen. De zeer lage korte rente remt de stijging van de lange rente echter af.

grafiek-april

Dollar dit jaar zwakker dan eerder aangenomen

Na de vergadering half maart van de Amerikaanse Fed bleek dat haar bestuurders nu uitgaan van minder renteverhogingen in 2016: maximaal twee in plaats van (eerder) vier. Wij denken dat de Fed de rente dit jaar zelfs niet verder zal verhogen.

Hierdoor én door de kleinere renteverlaging van de ECB zal de dollarkoers niet meer stijgen ten opzichte van de euro. De verwachte opwaartse impuls voor de inflatie valt daarmee weg. Eerder gingen wij nog uit van een sterkere dollar. Het lijkt erop dat de ECB accepteert dat de euro wat sterker is en via de andere maatregelen de inflatie wil opdrijven.

In de komende kwartalen zal de wisselkoers bewegen rond USD 1,15 per euro (oude raming was 1,05).

[1] Dit is het tarief waartegen banken hun overtollige middelen kunnen ‘parkeren’ bij de ECB. Het tarief wordt momenteel gezien als de bodem voor de geldmarktrente.
[2] Tegen deze rente kunnen banken bij de ECB geld lenen (tegen onderpand).