Softs monitor april: Prijzen stuurloos bij gebrek aan fundamenteel nieuws

door: Frank Rijkers

De speculatie-rollercoaster dendert door…


Het jaar 2016 kenmerkt zich voor softs (cacao, koffie, suiker) door een onduidelijke prijsrichting. De richting van de prijs wordt vooralsnog beperkt bepaald door fundamentele factoren als vraag en aanbod. In de voorbije maanden is de richting voornamelijk bepaald door het sentiment wat heerst onder speculanten. Een chronologisch overzicht:

 Januari/medio-februari
Het jaar begon met een forse prijsdaling. Dit werd ingegeven door het uitstappen van beleggers wegens tegenvallende resultaten in 2015 en door het negatieve sentiment rondom de onrust op Chinese handelsbeurzen. “De markt” werd nerveus en speculanten bouwden in deze periode hun long posities af, vooral zichtbaar bij suiker.

Medio-februari/medio-maart
Deze onrust duurde gemiddeld genomen tot medio februari. Prijzen voor cacao, koffie en suiker bereikten toen hun dieptepunt met prijsdalingen van respectievelijk 7%, 6% en 14%. Vanaf dat moment wordt de weg omhoog weer ingezet. Het negatieve sentiment ebt wat weg en speculanten breiden hun long posities weer uit. Gesterkt door eindemaand aankopen, vinden de prijzen hun weg weer omhoog.

In de loop van maart wordt het positieve sentiment onder speculanten extra gevoed door negatieve berichtgeving over de mogelijke impact van de droogte op de softs. Voor cacao heeft speculatie over de tegenvallende midcrop als gevolg van droogte geleid tot prijsstijgingen, waardoor de daling van de eerste weken van 2016 volledig teniet werd gedaan. Voor koffie hebben eveneens geruchten over de schade in met name Braziliaanse en Aziatische Robusta-bonen als gevolg van droogte geleid tot het bereiken van de hoogste prijsniveaus sinds begin oktober vorig jaar. Bij suiker tenslotte zijn de hoogste prijzen in anderhalf jaar tijd bereikt, doordat de droogte in Azië zal leiden tot forse productie-uitval.

Vanaf medio-maart
Nu de weg omhoog lijkt te zijn ingezet en het nieuws over tegenvallende productie langzaam begint neer te dalen, vinden speculanten het alweer mooi geweest. Long posities worden weer afgebouwd en de prijzenrollercoaster valt naar beneden. Een cocktail van negatieve factoren zoals sterke valutaschommelingen, verbeterde weersvooruitzichten in Viëtnam en de politieke crisis in Brazilië hebben ervoor gezorgd dat prijzen inmiddels weer terug bij af zijn.

 

…maar voor de langere termijn kijken we naar de fundamenten  

De turbulentie onder speculanten maakt het lastig om voor de langere termijn een koers te bepalen. Toch proberen we dat op basis van de meer fundamentele analyse toch te doen. Vraag en aanbod bepalen hierbij voor een groot gedeelte de trend.

Oplopend tekort, maar de cacaomarkt reageert nauwelijks
De meest recente productie- en verwerkingscijfers van het ICCO (internationale cacao organisatie) tonen een tekort van 113.000 ton waar eerder werd uitgegaan van een lager tekort (-85.000 ton). Het verwachte tekort is met name een gevolg van een lange periode van droogte in belangrijke productiegebieden in West-Afrika, waardoor de productie onder druk is komen te staan. Hierdoor zullen cacaoprijzen relatief hoog blijven. Desalniettemin zijn er ook negatieve factoren die de prijs beïnvloeden. Enerzijds wordt is in het 2014/15 een overschot geproduceerd (+ 42.000 ton), waar eerder nog werd uitgegaan van een tekort. Daarnaast zorgen tegenvallende vewerkingscijfers in het eerste kwartaal in Europa (-0.2%) en de VS (-2.2%) voor druk op de prijzen. Verder zitten we momenteel in een tussenperiode, waarbij de markt met name zorgen heeft over de kwaliteit van de bonen. Hierdoor houden wij voorlopig vast aan onze prijsverwachting van 2.750 USD/ton voor het einde van het jaar.

Slechtere kwaliteit  zorgt voor prijsstijging koffiebonen
De productie van koffiebonen staat wereldwijd onder druk, terwijl de consumptie gestaag blijft groeien (+2,4% j-o-j, aldus het ICO). Voor het seizoen 2015/16 heeft de Internationale Koffie Organisatie (ICO) een productieverwachting van 143,4 miljoen exportzakken gepubliceerd. Weliswaar een stijging van 1,4% t.o.v. vorig jaar, maar vanwege de droogte in met name Zuidoost-Azië als gevolg van El Niño zal de kwaliteit minder zijn. Waar de droogte nu vooral impact op de kwaliteit boven de kwantiteit lijkt te hebben bestaat de kans dat de productie komend najaar weleens tegen zou kunnen vallen als gevolg van vertraagde productie-uitval door droogte. Gelijktijdig wordt er voorzichtig gesproken over een mogelijke La Nina, waardoor de productie opnieuw te maken zou krijgen met tegenvallende weersomstandigheden. Dit alles zorgt ervoor dat wij voor komend jaar een lichte prijsstijging voor koffie verwachten. De prijs voor Arabica zal in 2016 richting USDc/lb 140 gaan en voor Robusta verwachten wij een eindejaarsprjis van USD/ton 1.650.

Het gat wordt groter op de suikermarkt
Zoals eerder gemeld zit de suikermarkt momenteel in een transitiefase. Na vijf jaren van overschotten zal de markt in 2015/16 afstevenen op een productietekort. Dit tekort is in de laatste schattingen van de Internationale Suiker Organisatie (ISO) naar boven toe bijgesteld. Waar eerder nog werd uitgegaan van een tekort van 3,5mt is dit in de laatste update verhoogd tot ruim 5,0mt. Voor 2016/17 wordt eveneens een tekort verwacht, maar voor de ontwikkeling van de prijs is met name de Braziliaanse export van groot belang. Deze lijkt zicht juist positief te ontwikkelen.  Al met al is onze verwachting voor komend seizoen dat de suikerprijzen zullen oplopen tot een niveau van USDc/lb 15,50 in 2016.

 

2016_softsmonitor_april_NL.pdf (325 KB)
Download