Navigatie

door: Hein Schotsman

Regelmatig steek ik vanuit Noord-Holland de Afsluitdijk over, door Friesland naar de provincie waar niets boven gaat. Mijn GPS wijst mij de weg. Keurig meldt het beeldscherm welke route ik moet rijden en hoe laat ik aankom. Fraaie schijnzekerheid want als de brug bij Kornwerderzand of Gaarkeuken weer eens kuren heeft, arriveer ik later (of niet). En van de nieuwe Haak bij Leeuwarden heeft mijn navigatiesysteem nog nooit gehoord.

Macro-economische prognoses functioneren op dezelfde manier. Wij (de ABN AMRO-economen) hebben ze eind vorig jaar voor 2016 gemaakt. Wij waren optimistisch over de Nederlandse economie. Er is al enkele jaren sprake van een opwaartse spiraal. Sinds een dieptepunt in 2012 trekt de Nederlandse conjunctuur voortdurend aan. Interessant is dat het herstel over de volle breedte plaatsvindt. In het verleden was de uitvoer vaak de grote aanjager. We verwachten dat in 2016 ook de consumptie en de investeringen mooie groeicijfers laten zien. Vorig jaar was hier ook al sprake van. Onze economie profiteert van gunstige binnenlandse ontwikkelingen. Dankzij de lage inflatie en dalende werkloosheid stijgen de reële lonen. De huizenmarkt is opgeveerd en de overheid komt met lastenverlichting. Dat prikkelt de consument om het geld te laten rollen. Ondernemers zien bezettingsgraden oplopen en gaan weer meer investeren, de arbeidsmarkt trekt aan en daardoor stijgen de lonen enzovoort…. Daar komt nog een stel externe meevallers bij: de lage rente in de eurozone, de lage olieprijs en de tegenover de dollar verzwakte euro.

Als je dit allemaal hebt bedacht, weet je één ding zeker. “Life is what happens while you are busy making other plans”, om John Lennon te citeren. Zo hebben we toch weer een zachte winter. Dat is goed voor de Duitse en slecht voor de Nederlandse economie: doorwerkende bouwvakkers versus lagere omzet van aardgas. En goedkope olie blijkt minder leuk te zijn dan het lijkt: deflatiegevaar doemt op en bedrijven in de energiesector worden kwetsbaar. Al met al zijn we nu somberder dan toen we de ramingen opstelden.

Onze macro-economische prognoses geven een indruk van wat er zou gebeuren in een heel saai 2016, als verrassingen uitblijven. U weet dat zulke jaren niet voorkomen. En dat onze raming daarom niet zal uitkomen. Is voorspellen daarom zinloze tijdsverspilling? Daar geloof ik niks van. Onze prognoses zijn niet boven alle twijfel verheven. Ze vormen wel een mooi startpunt. Het is net als met mijn GPS. Gezond verstand en aanpassingsvermogen blijven nodig om van de start naar de finish te komen.

Deze column is eerder verschenen in Globe – Magazine voor Internationaal Ondernemen (editie april 2016)