Het kan vriezen in Doha

door: Hans van Cleef

Intentieverklaring zorgt voor hogere olieprijs

Komende zondag komen veel olieproducenten bij elkaar in Doha, Qatar. Het doel van het overleg is het bereiken van een akkoord tussen zowel OPEC als niet-OPEC olieproducenten om de groei van de olieproductie te bevriezen. Dit overleg komt in navolging op een eerdere overeenkomst tussen een viertal landen in februari. Saudi-Arabië, Qatar, Venezuela en Rusland spraken af om de productiegroei te bevriezen op het niveau van januari. Wij zien het akkoord meer als signaal dat de betrokken olieproducenten een olieprijs van minder dan USD 30/vat – het prijsniveau in februari – te laag vonden. Een bevroren productiegroei zou daarbij helpen om de verhouding tussen vraag en aanbod van olie beter in balans te brengen. Als gevolg van deze afspraak – of beter gezegd, deze intentieverklaring – vond de olieprijs steun door de verwachting, of misschien hoop, dat het overaanbod aan olie in de markt in de loop van de tijd zal afnemen en mogelijk zelfs helemaal verdwijnen.

De verwachtingen voor komende zondag zijn hoog gespannen, en dit gaat gepaard met speculatie en hoop op een verdere beperking van de productiegroei. Wij verwachten dat er meerdere olieproducerende landen zijn die zich zullen aansluiten bij het bestaande akkoord. Een verlaging van de productie lijkt ons echter zeer onwaarschijnlijk. Immers, de huidige ‘verbale interventie’ zorgt al voor een stijging van de olieprijs en neemt de ergste druk – van lage olieprijzen – van de ketel. Een verdergaande directe productieverlaging is daarom volgens ons nu niet aan de orde en is daarmee een risico-scenario.

Iran en VS doen niet mee

Iran heeft aangegeven wel bij de vergadering aanwezig te willen zijn, maar niet mee te zullen doen met een eventueel akkoord. Vanuit het oogpunt van Iran is dat begrijpelijk. Nu de sancties zijn opgeheven is het land voornemens eerst het verloren marktaandeel terug te winnen, en daarnaast – gelijk aan de ontwikkeling van belangrijkste concurrent Saudi-Arabië – 10% extra te gaan produceren. Wij denken dat dit effect reeds is in de olieprijs is verwerkt, en zou een akkoord tussen de overige olieproducerende landen niet in de weg moeten staan. Vanuit praktische overwegingen is het ondenkbaar dat olieproducenten uit de VS zich zullen aansluiten bij een overeenkomst in Doha. Toch verwachten wij niet dat de olieproductie in de VS enorm snel zal stijgen als de olieprijs oploopt. Deels doordat men voorzichtig zal zijn met het snel opstarten van nieuwe projecten als gevolg van budgetbeperkingen. En deels doordat beperkte opslagcapaciteit het moeilijker maakt om de geproduceerde olie kwijt te kunnen.

Verder stijgende olieprijs in tweede helft van 2016

De afgelopen dagen is de olieprijs naar het hoogste punt van 2016 gestegen. Het risico bestaat dat de markt teleurgesteld zal zijn in de uitkomt van het overleg. Zelfs als er een nieuw akkoord komt wat aangeeft dat meer olieproducenten de productie zullen bevriezen op het niveau van januari, dan zijn winstnemingen op de recente prijsstijging in eerste instantie waarschijnlijk. De ‘positieve’ effecten van zo’n productiebevriezing – oftewel een betere balans tussen vraag en aanbod – zal men pas in de komende maanden moeten gaan zien. Dit past binnen onze bestaande visie waarbij de olieprijs verder zal stijgen in de tweede helft van het jaar en de volatiliteit hoog zal blijven. De aandacht van marktpartijen zal daarbij blijven switchen tussen overaanbod en recordvoorraden aan de ene kant, en een betere marktbalans door stijgende vraag naar olie, en een stabiel aanbod van olie aan de andere kant.

 

Table oilprice forecast Apr16 NL