FX Weekly – Olie zorgt voor impuls

door: Georgette Boele , Roy Teo

In deze publicatie: Hogere olieprijzen stimuleren valuta’s olie-exporteurs en geven stemming onder beleggers een impuls. Risico renteverlaging Australië en Nieuw-Zeeland op korte termijn is afgenomen. Dollar staat onder druk in aanloop naar FOMC-vergadering. Yen stabiliseert met beleidsvergadering van BoJ in zicht.

 

FX-Weekly-21-April-2016-nld.pdf (377 KB)
Download

Hogere olieprijzen stimuleren valuta’s olie-exporteurs …

Na de bijeenkomst van olieproducerende landen in Doha gingen de olieprijzen in eerste instantie omlaag, al werd het effect gedeeltelijk tenietgedaan door een staking van olie- en gasarbeiders in Koeweit. De valuta’s van olieproducerende landen hadden hiervan last. Inmiddels zijn de olieprijzen, en in het verlengde daarvan ook de valuta’s van olieproducerende landen, weer gestegen. De Colombiaanse peso, de Mexicaanse peso, de Canadese dollar (CAD) en de Noorse kroon (NOK) behoorden tot de munten die deze week het sterkst presteerden tegenover de Amerikaanse dollar (USD). Wij verwachten dat de olieprijzen eind dit jaar tot circa USD 55 per vat zijn opgelopen: naar onze mening zal het mondiale aanbodoverschot van olie in de loop van het jaar waarschijnlijk afnemen. Wij gaan er dan ook nog steeds van uit dat valuta’s van olie-exporteurs het goed doen. De kentering heeft zich snel voltrokken en de meeste valuta’s van olie-exporterende landen hebben nu al het niveau bereikt dat wij hadden geraamd voor het derde kwartaal. De USD/CAD nadert zelfs al onze eindejaarsraming. Het momentum voor grondstoffen is echter krachtig, zodat de stijging van valuta’s van olie-exporteurs op de korte termijn waarschijnlijk verder doorzet. We hebben echter besloten om de stop loss voor EUR/NOK (shortpositie in EUR versus NOK) van 10 naar 9, 4 te verlagen. Zo willen wij de geboekte winst voor een deel veiligstellen, mochten de markten valuta’s van olie-exporteurs minder gunstig gezind worden.

160422 - FX1

…en geven stemming onder beleggers een impuls

De stijging van de olieprijzen is ook gunstig geweest voor de stemming op de financiële markten. Hieraan droeg ook de afnemende vrees met betrekking tot China bij (toestand van de economie, valutabeleid). Dit heeft valuta’s van landen die meer gericht zijn op groei van de wereldeconomie, ook andere grondstoffen produceren en een aantrekkelijke carry hebben, de wind in de zeilen gegeven. Kortom, de valuta’s van opkomende markten en grondstofexporterende landen hebben het goed gedaan tegenover de Amerikaanse dollar.

160422 - FX2

Risico dat rente in Australië en Nieuw-Zeeland wordt verlaagd, is afgenomen

De Australische dollar (AUD) en de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) konden de opgaande lijn doortrekken, geholpen door het verminderde risico dat de rente op de korte termijn wordt verlaagd. De inflatiecijfers in Nieuw-Zeeland over het eerste kwartaal waren in overeenstemming met de ramingen van de centrale bank (RBNZ). Dit impliceert dat de RBNZ, ondanks de kracht van de NZD, na de rentestap in maart de rente volgende week niet opnieuw zal verlagen. De AUD werd flink gestimuleerd door de hogere ijzerertsprijzen. Bovendien liet de Australische centrale bank (RBA) doorschemeren dat de horde voor verdere versoepeling van het monetaire beleid nu hoger is. Dat is het geval ondanks dat door een waardestijging van de AUD de herschikking van de economie wellicht complexer wordt. De Australische inflatiecijfers over het eerste kwartaal, die op 27 april verschijnen, zullen een rol spelen in de aanloop naar de vergadering van het beleidscomité van de RBA op 3 mei.

Amerikaanse dollar staat onder druk in aanloop naar FOMC-vergadering

In de afgelopen weken heeft de Amerikaanse dollar terrein moeten prijsgeven omdat de financiële markten niet langer erop rekenen dat het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), volgende week besluit om de rente te verhogen. Bovendien wordt de kans op een renteverlaging met 25 bp in juni inmiddels op minder dan 20% geschat. Wij verwachten dit jaar geen renteverhoging meer, maar de financiële markten gaan ervan uit dat de Fed toch nog één rentestap zet. Als deze marktverwachtingen naar beneden worden bijgesteld, blijft de dollar de rest van het jaar vermoedelijk onder druk staan. Uit de meest recente gegevens van de CFTC blijkt ook dat niet-commerciële netto long-posities in de Amerikaanse dollar zijn gedaald tot het laagste niveau sinds juni 2014. Dit weerspiegelt vooral de omslag in de stemming ten aanzien van de dollar. Beleggers zijn minder positief over de dollar geworden en sommige partijen – zoals wij – denken zelfs dat aan de jarenlange stijgende trend een einde is gekomen.

160422 - FX3

Yen is gestabiliseerd met beleidsvergadering van BoJ in zicht

De Japanse yen (JPY) is gestegen naar bijna 110 tegenover de Amerikaanse dollar, doordat de rentes in de Verenigde Staten opliepen. Bovendien verwachtten meer marktpartijen dat de Japanse centrale bank (BoJ) op de volgende beleidsvergadering op 28 april vermoedelijk besluit tot verdere monetaire stimulering. Naar onze mening ziet het er niet naar uit dat de BoJ de beleidsrente nog verder onder nul verlaagt. Uitbreiding van het programma voor kwalitatieve en kwantitatieve verruiming ligt meer voor de hand. Als gevolg hiervan zullen de inflatieverwachtingen in Japan waarschijnlijk oplopen en gaat de yen volgende week de barrière van 111 testen. Voor meer informatie verwijzen we naar onze Engelstalige publicatie ‘ FX Watch – What is driving the JPY?’ die op 14 april is verschenen.

160422 - FX4

160422 - FX5