Woningmarktmonitor – Lage rente steunt huizenmarkt

door: Philip Bokeloh

Ramingen woningmarkt verhoogd. Woningverkopen en -prijzen stijgen sterk begin 2016. Rentebeleid centrale banken stimulans voor internationale woningmarkten.

160331-Woningmarktmonitor-maart.pdf (156 KB)
Download

Ramingen verhoogd

De Nederlandse woningmarkt is het nieuwe jaar goed gestart. Het aantal transacties is in de eerste twee maanden van 2016 verder gestegen. Hetzelfde geldt voor de huizenprijzen. De aanhoudende verbetering is grotendeels te danken aan de lage rente. Die draagt bij aan de betaalbaarheid van huizen op de woningmarkt. De kans dat de rente voorlopig laag blijft, is verder toegenomen met het recente rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

Een andere pijler onder het woningmarktherstel vormt de inhaalvraag. Na 2009 zijn er 400.000 woningen minder verkocht dan op basis van de transacties in de periode 1995-2008 mocht worden verwacht. Na eerder aanschaf te hebben uitgesteld, durven kopers de stap alsnog aan. Het feit dat de huizenprijzen al langere tijd stijgen, geeft kopers vertrouwen. Het prijsherstel leidt er verder toe dat sommige huizenbezitters niet langer ‘onder water’ staan en weer in beweging komen.

De positieve berichten over de woningmarkt vormen voor ons aanleiding om de ramingen te verhogen. Dit ondanks de iets minder positieve inschatting van de conjunctuur. Dit jaar groeit de economie niet met 2,3% zoals wij eind vorig jaar nog dachten, maar met 1,7%. De minder hoge groei heeft zijn weerslag op de huizenmarkt. Maar dit effect wordt teniet-gedaan door de lage rente. Wij verhogen daarom onze prijsramingen voor dit jaar van 3% naar 4% en voor volgend jaar van 2% naar 3%. Het aantal transacties zal in 2016 toenemen met 10% en in 2017 met 5%. Daarmee komt het aantal transacties in de buurt van het recordniveau van 2006 te liggen. Eerder gingen wij nog uit van stijgingen van respectievelijk 5% en 2½%.