Voedsel wordt bits and bytes

door: Rob Morren

Met de smartphone in de hand pakt de consument de regie in de voedselketen. Wat en waar we eten, wordt steeds meer onderdeel van een leefstijl: een gebeurtenis om via social media te delen met de buitenwereld. Technologieën als iBeacon en wifi registreren welke winkel we binnenstappen. Kassasystemen of klantkaarten leggen vast wat we er kopen. Eenmaal thuis scannen we een pak zuivel en zien precies van welke boerderij de melk afkomstig is.

De digitale mogelijkheden kunnen het voor de foodsector eenvoudiger maken meer data over eet- en aankoopgedrag te ontsluiten en te analyseren. Het biedt kansen om met nieuwe bedrijfsmodellen in te spelen op de digitale ‘empowerment’ van de consument. De digitale transformatie van de foodsector kan ook de weg vrijmaken naar een meer efficiënte voedselketen.

Dit alles vraagt om een meer slimme, datagedreven samenwerking binnen de keten, waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan nieuwe technieken en connectiviteit tussen de schakels. Denk aan big analytics-tools of smart technology in het productieproces. Maar ook aan technologie op plaatsen waar de consument fysiek en online naartoe gaat, zodat je zijn gedrag kunt volgen. Dit laatste vereist maximale transparantie over welke gegevens je waarvoor gebruikt, welke voordelen dat oplevert en hoe die gegevens precies zijn beschermd. Alleen zo ontstaat vertrouwen en betrokkenheid bij de consument, en halen we het maximale uit de digitalisering van onze voeding.

Het onderwerp digitalisering mag dan ook hoger op de managementagenda staan, en onderdeel worden van de strategische doelstellingen. Hoe kan digitalisering nieuwe klantbehoeften blootleggen, loyaliteit verhogen, een persoonlijkere relatie helpen opbouwen of nieuwe klanten genereren? Wil je de enorme hoeveelheden beschikbare data bijna realtime vastleggen, ontsluiten en interpreteren, dan zul je als foodbedrijf moeten investeren in technieken en toepassingen die dit mogelijk maken.

In de publicatie ‘Voedsel wordt bits and bytes’ beschrijven we de impact van digitalisering op elke schakel van onze voedselketen.

Voedsel wordt bits and bytes (1 MB)
Download