Visie op rente en euro – ECB aan zet

door: Aline Schuiling

Ramingen aangepast: De ECB zal de depositorente vermoedelijk in het eerste én in het tweede kwartaal verlagen. Wij dachten eerst dat dit met 10 basispunten per stap zou zijn, maar nu gaan we uit van twee maal 20 basispunten. De korte rentes zullen daardoor nóg negatiever worden. De lange rente zal wat langer laag blijven. Eind dit jaar en volgend jaar kan de lange rente iets omhoog. De euro zal dit jaar minder verzwakken dan we eerder aannamen.

2016-03-visie-op-rente-en-euro-ecb-aan-zet.pdf (63 KB)
Download

Ramingen voor economische groei verlaagd

Wij hebben onze ramingen voor de groei van de wereld-economie verlaagd. De scherpe correctie op aandelenmarkten en andere financiële markten sinds het begin van dit jaar en de toegenomen onzekerheid als gevolg van de marktturbulentie en de eerdere stijging van de Amerikaanse dollar zullen sporen nalaten in de wereldeconomie. Bovendien lijkt de mondiale economie meer nadelen dan voordelen te ondervinden van de daling van de olieprijzen. Wij denken ook dat centrale banken hun beleid soepeler zullen houden dan we eerder aannamen.

Centrale banken moeten de inflatie zien aan te zwengelen

Wij verwachten niet langer dat de Amerikaanse centrale bank de rente dit jaar nog verder zal verhogen. Hierdoor zal de euro minder depreciëren dan wij eerder dachten. Daar komt bij dat de lagere groeiramingen de onderliggende inflatiedruk temperen in de eurozone. De inflatie staat de komende maanden al onder druk door de verdere daling van de olieprijs. Tenslotte vreest de ECB dat de heel lage inflatie ook leidt tot lagere inflatieverwachtingen en lagere loongroei. En dat zou vervolgens de kerninflatie[1] kunnen drukken. Op de persconferentie na de rentevergadering van januari heeft ECB-president Draghi duidelijk aangegeven dat dat de ECB bij de volgende vergadering in maart tot verdere monetaire verruiming zal overgaan. Hij bleef echter vaag over wélke maatregelen de ECB gaat nemen.

Depositorente gaat waarschijnlijk verder omlaag

Onze verwachting is dat de ECB de depositorente[2] met 20 basispunten gaat verlagen. Wij denken dat er vervolgens in juni nóg zo’n verlaging volgt. Bovendien houden we er toch weer rekening mee dat de ECB het bedrag aan obligatie­aankopen wat gaat verhogen.

Als de ECB haar depositotarief verlaagt, zal de drie­maands Euriborrente eveneens verder dalen.

Lange rente blijft langer laag

De tienjaars rente is door alle turbulentie weer gedaald, want beleggers kozen voor ‘veilige havens’. De door ons verwachte

maatregelen van de ECB zullen de lange rente laag houden. De kapitaalmarktrente zal daarom de eerstkomende kwartalen vermoedelijk lager blijven dan we eerder dachten. In het najaar zou de rente licht kunnen oplopen vanwege de economische groei in de eurozone en de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank in 2017 de rente weer gaat verhogen. De zeer lage korte rente remt de stijging van de lange rente echter af.

grafiek-feb

Euro wordt dit jaar zwakker

Mede vanwege de recente ontwikkelingen hebben we onze dollarraming voor dit jaar wat aangepast: wij verwachten iets minder waardestijging van de munt. Maar nog steeds gaan we ervan uit dat de dollar dit jaar ten opzichte van de euro sterker wordt. Dat hangt samen met de verdere versoepeling van het beleid door de ECB.
[1] Excl. prijzen van o.a. energie, voedsel, alcohol en tabak.
[2] De depositorente is het tarief waartegen banken hun overtollige middelen kunnen ‘parkeren’ bij de ECB. Sinds dit tarief negatief is, moeten de banken er dus voor betalen. Het tarief wordt gezien als de bodem voor de geldmarktrente.