Stand van Transport: een aantal vragen beantwoord

door: Nadia Menkveld

In deze Stand van Transport gaan we in op de laatste vrachtcijfers. Zo is het opvallend, dat de volumes in de binnenvaart afnamen, terwijl de volumes over het spoor juist toenamen. Dit heeft alles te maken met het lage water. Verder gaan we kort in op een aantal kwesties die de T&L sector kunnen raken, zoals een eventuele Brexit, de ECB-vergadering en de ontwikkelingen in de Retail.

StandvanTransport_maart.pdf (408 KB)
Download