Overnamegolf in IT-branche zet door

door: Sonny Duijn

Het aantal fusies en overnames in de IT-branche komt in 2016 boven het langjarig gemiddelde van 256 uit, verwachten wij. Het klimaat is gunstig voor fusies en overnames: de economie trekt aan en de rente is laag. Overnames vinden plaats om schaal te creëren en kennis in huis te halen. Bijvoorbeeld in de cloud-markt vindt een consolidatieslag plaats. Mede door de digitalisering is het thema ‘samenwerking’ binnen de gehele Technologie, Media en Telecom-sector (TMT) belangrijker geworden. Zo zoeken telecom-aanbieders binnen het zakelijke segment vaker de samenwerking met IT-bedrijven en zoeken drukkerijen naar schaalgrootte.

De digitalisering van de samenleving zet al jaren de toon binnen de TMT-sector. Het heeft de structuur van de sector aanmerkelijk veranderd. Hoewel de digitalisering een diverse uitwerking heeft gehad op de TMT-branches, hebben deze branches ook raakvlakken. Zo zijn ze gevoelig voor de ontwikkelingen in de economie. Die wind waait nu – hoewel onzekere factoren aanwezig zijn – gunstig. Een ander raakvlak is dat ‘samenwerking’ een actueel thema is.

‘Samenwerking’ staat lang niet altijd synoniem voor een fusie of overname, maar dit is wel een mogelijke variant. Wij verwachten voor 2016 vooral veel fusies en overnames binnen de IT-branche. Wij zien dat interesse bestaat in overnames en fusies in deze markt, zowel vanuit bedrijven als vanuit private equity. De aantrekkende economie en de lage rente spelen een rol. Een van de takken binnen de IT-branche waar wij veel fusies verwachten zijn de cloud- en hostingbedrijven.

In deze publicatie behandelen we dit thema voor vier TMT-branches: IT, telecom, media en drukkerijen.

SamenwerkingTMTdefv1.pdf (217 KB)
Download