Nederlandse economie in zicht – Groeitempo wat lager

door: Nico Klene

Nederlandse economie – tijdelijk wat lager groeitempo

 

Ned-economie-in-zicht-mrt161.pdf (338 KB)
Download

De groei van de Nederlandse economie is in de loop van 2015 afgezwakt. Dat beeld is echter wat vertekend door de flink lagere gasproductie in de laatste maanden van het jaar.

We hebben in februari onze raming voor de economische groei in 2016 verlaagd: van ruim 2% naar 1,7%. Deze aanpassing heeft te maken met het tegenvallende groeicijfer in het laatste kwartaal van vorig jaar, dat óók de gemiddelde groei van 2016 drukt, en de verzwakte mondiale economische groei. In 2017 kan de groei weer aantrekken naar bijna 2%.

De investeringen hebben vorig jaar een forse bijdrage aan de groei geleverd. Door het economisch herstel in de voorbije jaren benadert de investeringsquote inmiddels weer het gemiddelde niveau van de jaren voor de Grote Recessie.

De werkloosheid daalt dit jaar geleidelijk verder dankzij de stijging van het aantal banen. De daling verloopt echter langzaam omdat meer mensen een kans zullen willen wagen op de arbeidsmarkt. Diegenen onder hen die niet meteen werk vinden, tellen als werkloos.

De inflatie kan dit jaar nog iets lager uitvallen dan vorig jaar. Dat is mede te danken aan de daling van de olieprijs, die tot begin dit jaar aanhield. Een andere oorzaak is de dollarkoers: de munt is naar verwachting minder sterk dan vorig jaar – én dan wij tot voor kort nog aannamen.

Wij gaan ervan uit dat de groeivertraging in de opkomende economieën als geheel dit jaar niet doorzet. De kwetsbaarheid van diverse opkomende economieën mag echter niet worden onderschat. Het risico van tegenvallers voor de groei blijft.