Maand Update Grondstoffen – Grondstofprijzen hebben dieptepunt gepasseerd

door: Hans van Cleef , Frank Rijkers , Georgette Boele , Casper Burgering

Recentelijk hebben we onze visie over de Amerikaanse dollar aangepast. Volgens ons is de dollar rally van de afgelopen jaren definitief voorbij. In de publicatie “FX Watch – Dollarrally is voorbij” leggen wij uit waarom. We verwachten dat de Fed dit jaar een pas op de plaats maakt, gevolgd door gematigde renteverhogingen erna. Verder verwachten we dat andere centrale banken zoals de ECB, BoJ en PBoC door te gaan met monetaire verruiming. Een zwakkere dollar en monetaire stimulus door centrale banken zal hoogstwaarschijnlijk beleggerssentiment ondersteunen en de algemene vraagvooruitzichten voor grondstoffen. Als gevolg hiervan, verwachten we hogere grondstofprijzen. We verwachten de CRB index te stijgen rond 5% in het tweede kwartaal en 15% voor het einde van het jaar.

Maand Update Grondstoffen maart 2016.pdf (383 KB)
Download

Energie: Positieve momentum zet door

Beeldbank_energy_oil_olie_jaknikker_pumpjack_235064314Het positieve momentum van de afgelopen weken leidde tot een herstel van de olieprijs. Op de achtergrond speelden een zwakkere US dollar, een daling van speculatieve short posities en toegenomen hoop op een uitbreiding van het akkoord van OPEC en niet-OPEC landen om de productiegroei te bevriezen. De komende weken is er ruimte voor winstnemingen op de recente prijsstijging en aandacht voor minder vraag naar olie door seizoensgebonden onderhoud bij raffinaderijen. Dit past binnen de lange-termijn visie van een hogere olieprijs door een betere vraag/aanbodbalans en een neutrale visie op de dollar.

Edelmetalen: Positiever op goud

Beeldbank_Economie_GoldDe aanpassing van onze visie op de Amerikaanse dollar is positief voor de vooruitzichten voor edelmetalen. De afgelopen jaren is gebleken dat de dollar de belangrijkste beïnvloeder is van goudprijzen. Omdat we nu voor de komende jaren een zwakkere dollar verwachten, is een belangrijke tegenkracht verdwenen. We verwachten ook dat reële rentes omlaag zullen bewegen, wat goud- en andere edelmetaalprijzen stimuleert. Het uitprijzen van een renteverhoging door de Fed dit jaar zal ook een positief effect hebben op edelmetaalprijzen. Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn we positiever geworden over edelmetalen. We verwachten dat zilver-, platina- en palladiumprijzen het beter zullen doen dan goudprijzen.

Basismetalen: Prijsherstel zal grillig patroon volgen

Beeldbank_commodity_copper_scrap_118140166De aluminiummarkt moet overaanbod en relatief hoge voorraden nog verteren en dat drukt de prijs. De nikkelprijs staat in K1 onder druk van de gematigde activiteit in de roestvrijstaal sector. De vraag naar roestvrijstaal lijkt echter te verbeteren, maar het tempo zal laag blijven. De koper- en zinkprijs hebben het aanzienlijk beter gedaan. Vanuit fundamenteel oogpunt staan beide markten er gunstiger voor en prijzen zijn in staat om verder aan te trekken. Maar sentiment zal prijzen richting geven zodra negatieve of positieve macrocijfers naar buiten komen van grote economieën. Daarmee zal het pad van herstel een grillig patroon volgen.

Ferro metalen: Sentiment is verbeterd, nu de vraag nog!

Beeldbank_commodity_mining_excavator_213537619Wereldwijd zijn de staalprijzen toegenomen. Sinds de start van 2016 zijn de prijzen in opkomende landen (China, CIS en Latijns-Amerika) met gemiddeld 30% gestegen. In de VS en de EU zijn de staalprijzen in dezelfde periode met ‘slechts’ 8% opgelopen. De stijging van de staalprijzen heeft diverse oorzaken. Het verbeterde sentiment (door pril herstel in de Chinese vastgoed sector), aangekondigde capaciteitsbeperking van staalfabrieken en afnemende export van Chinees staal droegen hun steentje bij. De vraag blijft hoe lang deze prijsstijgingen houdbaar zijn, want de vraag naar staal is nog steeds relatief zwak.

Agrarisch: Tekenen van herstel bereiken de markt

Beeldbank_agri_cocoa_butter_beans_254708065Voor de meeste agrarische grondstoffen geldt nog altijd dat de overproductie en daarmee gepaard gaande voorraadvorming een drukkend effect heeft op de prijs ervan. Dat gezegd hebbende zien we sterker wordende signalen van licht prijsherstel. Bij granen zorgt de lagere prijs van de afgelopen jaren voor minder ingezaaid areaal, waardoor de productie komend seizoen zal dalen. Gelijktijdig zien we dat de impact van El Nino nu toch wel wat wrange vruchten begint af te werpen, met name in Azië. Daar zorgt droogte voor verstoringen van de productie. Het weerrisico zorgt blijvend voor opwaartse prijsrisico’s.