Leren van collega’s in andere afzetketens

door: Pierre Berntsen , Wilbert Hilkens , Jan de Ruyter , Frank Rijkers , Martijn Leguijt

Hoe boeren en tuinders hun posities in de afzetketen kunnen versterken.

De verschillende ketens in de agrarische sector kunnen meer van elkaar leren. Er zijn sterke verschillen tussen inkomen in de agrarische sector en door de sterke punten van de verschillende ketens te analyseren kunnen ondernemers hier lering uit trekken om zo hun rendement te verhogen. Het sterke imago van Nederland als zuivelland of de positieve, gezonde beeldvorming van verse vis kan bijvoorbeeld groentetelers inspireren. Tegelijkertijd kunnen ketens van elkaar leren als het gaat om communicatie en informatie delen. In het rapport ‘Leren van collega’s in andere afzetketens’, worden acht agrarische afzetketens naast elkaar gezet. De sleutelwoorden om te verbeteren zijn slimme informatiedeling, verbetering van balans in vraag en aanbod en herkenbaar onderscheid in productkwaliteit.

leren-van-collegas-in-andere-afzetketens.pdf (2 MB)
Download