FX Weekly – Nieuwe valutaramingen

door: Georgette Boele , Roy Teo

De dollarrally is volgens ons voorbij. We zijn optimistischer over valuta’s grondstofrijke landen… en positief over valuta’s van olie-exporterende landen. We verwachten dat de yen dit jaar licht onder druk blijft… en dat het pond verzwakt in de aanloop naar het Brexit-referendum. We hebben de USD/CNY ongewijzigd gelaten omdat de overgang naar een flexibeler valutabeleid een langdurig proces is. We zijn minder negatief over Aziatische valuta’s.

FX-Weekly-23-Maart-2016-nld.pdf (319 KB)
Download

De dollarrally is voorbij

De Amerikaanse dollar (USD) heeft een paar sterke jaren achter de rug. De USD-index is tussen september 2012 en februari 2016 met 36% gestegen. Sinds februari is de index echter met bijna 7% gedaald. De rally van de dollar in de voorbije jaren verliep overigens niet in een rechte lijn. De grootste koerssprongen maakte de dollar tussen september 2012 en mei 2013 en tussen juli 2014 en maart 2015. Wij zijn sinds eind 2012 positief geweest over de dollar maar volgens ons is de rally nu voorbij (zie onze FX Watch – Dollarrally is voorbij). In deze FX Weekly gaan we nader in op afzonderlijke valutaparen.

160324-FX1

Optimistischer over valuta´s grondstofrijke landen…

Wij denken dat de grondstofprijzen en de valuta´s van grondstoffen exporterende landen het dieptepunt zijn gepasseerd. Hogere grondstofprijzen zullen eerst het sentiment ten aanzien van grondstoffen exporterende landen en hun valuta´s een positieve impuls geven. Later wordt dit ook zichtbaar in de economieën van deze landen. Valuta´s van grondstofrijke landen zoals de Australische dollar (AUD) en de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) zullen zich door hun aantrekkelijke carry naar verwachting beter kunnen handhaven. Onze visie is dat de Australische centrale bank (RBA) haar beleidsrente (Official Cash Rate – OCR) waarschijnlijk verlaagt. Dit is door de financiële markten nog niet verdisconteerd. We verwachten de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) haar monetair beleid ongewijzigd laat; dit houdt lagere toekomstige rentes in dan wordt geïmpliceerd door Fed funds futures. Deze ontwikkelingen betekenen dat de AUD in het verdere verloop van dit jaar vermoedelijk tussen 0,71 en 0,80 tegenover de Amerikaanse dollar blijft schommelen. De prijzen van ijzererts (de belangrijkste grondstof die Australië exporteert) zijn dit jaar sterk gestegen. Dit heeft steun geboden aan de AUD/USD. Wij verwachten dat de koers rond het huidige niveau blijft. We hebben onze eindejaarsraming voor de AUD/USD verhoogd van 0,65 naar 0,76. Ook de NZD zal veerkrachtiger zijn, nu de financiële markten de verwachte verlaging van de OCR met 25 bp later dit jaar hebben verwerkt. Gegeven de kracht van de NZD en de nog altijd zwakke melkprijzen zal de Nieuw-Zeelandse centrale bank (RBNZ) zich naar verwachting verruimingsgezind blijven opstellen. Dit beperkt het opwaarts potentieel van de munt.

Het herstel van valuta´s van grondstofrijke opkomende landen zal de inflatiedruk verminderen in landen als Brazilië, Chili, Mexico, Zuid-Afrika en Rusland. De centrale banken in deze landen kunnen zich meer gaan richten op stimulering van de economische groei. Dit zal een positieve ontwikkeling zijn. De centrale banken van Rusland en Brazilië zullen een herstel van hun munt wellicht aangrijpen om hun interventies terug te schroeven en/of valutareserves op te bouwen. Dit kan het herstel van de Russische roebel en de Braziliaanse real remmen.

160324-FX2

…en positief over valuta´s van olie-exporterende landen

De olieprijzen liggen inmiddels weer ruim boven het dieptepunt van minder dan USD 30 per vat. Onze analist voor de energiesector verwacht echter dat de olieprijzen nog verder stijgen. Hij voorziet voor Brent-olie een prijs van USD 55 per vat eind 2016 en USD 60 eind 2017. De valuta´s van olie-exporterende landen (Oil FX) hebben zich parallel met de olieprijzen bewogen (zie bovenstaande grafiek). In dit patroon komt naar verwachting voorlopig geen verandering. Wij zijn dan ook positief gestemd over deze valuta´s en hebben onze ramingen naar boven bijgesteld. Een long positie in Noorse kroon tegenover de euro behoorde al tot onze favorieten. De budgettaire stimulering die de Canadese regering op 23 maart aankondigde, zou de Canadese centrale bank (BoC) meer speelruimte moeten geven om haar monetair beleid dit jaar ongewijzigd te laten.

Yen blijft dit jaar licht onder druk staan

De recente zwakte van de Japanse yen (JPY) was bemoedigend. De USD/JPY ging van onder 111 naar boven 112 doordat de stemming op de financiële markten verbeterde en de rentes in de VS opliepen. Wel verwachten wij op 113 –-115 een materieel weerstandsniveau, terwijl rond 110 de Japanse autoriteiten vermoedelijk verbaal ingrijpen. De yen blijft naar verwachting de rest van dit jaar onder druk staan, zij het minder sterk dan wij eerder dachten, nu onze visie op de dollar is gewijzigd. Wij rekenen op een combinatie van renteverlagingen en/of uitbreiding van het programma van kwalitatieve en kwantitatieve verruiming, hoogstwaarschijnlijk in april. Verder zullen binnenlandse beleggers, in hun zoektocht naar hogere rendementen, waarschijnlijk kapitaal naar het buitenland blijven overhevelen. En ten slotte zijn speculatieve long posities in yen futures te ver doorgeschoten. Naarmate de financiële markten stabiliseren, zullen de kapitaalstromen naar de yen als safe haven vermoedelijk afnemen. Onze eindejaarsprognose voor de USD/JPY hebben wij verlaagd van 120 naar 115. Voor volgend jaar verwachten we dat de yen terrein gaat winnen op de dollar door een combinatie van een zwakke dollar en ondergewaardeerde yen.

Wij blijven op de korte termijn negatief over het Britse pond

Naar verwachting krijgt het Britse pond (GBP) het de komende maanden moeilijk tegenover de dollar. Dit heeft te maken met de onzekerheid rond het referendum over het eventuele Britse vertrek uit de EU (Brexit), dat op 23 juni wordt gehouden. Wij denken dat de GBP/USD in de periode tot het referendum richting 1,35 gaat. Op grond van ons basisscenario dat de Britten in de EU blijven, ligt een krachtig herstel direct na het referendum in de lijn der verwachting.

Geen wijziging in ramingen voor USD/CNY

We hebben onze ramingen voor de USD/CNY niet gewijzigd en gaan nog steeds uit van een bescheiden daling van de Chinese yuan (CNY) tegenover de dollar, in lijn met de fundamentele ontwikkelingen op de langere termijn. In januari, toen in de markt driftig werd gespeculeerd op een sterke daling van de yuan, stelden wij dat het niet het doel van de Chinese overheid, en ook niet in het belang van het land is, dat de yuan scherp zou devalueren. Sindsdien hebben de financiële markten hun verwachtingen ten aanzien van een depreciatie van de yuan tot het einde van dit jaar naar beneden bijgesteld.

De huidige situatie, waarin de Fed zich behoedzamer opstelt en de Amerikaanse dollar zwakker is geworden, maakt een gecontroleerde depreciatie van de yuan tegenover de dollar mogelijk. Dit impliceert ook dat de yuan wat meer in waarde zal dalen tegenover zijn valutamandje, wat de concurrentiepositie van exportbedrijven zou versterken. Lokale ondernemingen zullen waarschijnlijk gebruikmaken van de huidige opleving van de yuan om hun verplichtingen in vreemde valuta´s te verlagen. De Chinese centrale bank (PBoC) gaat naar verwachting ook de valutareserves, die sinds medio 2014 met zo´n 20% zijn geslonken, weer aanvullen. Wij handhaven daarom onze eindejaarsraming voor de yuan op 6,70. Sinds het begin van het jaar is de yuan circa 3% gedaald tegenover de valuta´s van de belangrijkste handelspartners van China (voor handelsstromen gewogen index – TWI). Op basis van onze valutaprognoses komt dit neer op een depreciatie van de yuan TWI met in totaal 7% in 2016.

Minder negatief over Aziatische valuta´s

Het meer accommoderende beleid van de Federal Reserve, de verbetering van het beleggerssentiment en het herstel van de grondstofprijzen zijn positieve ontwikkelingen voor Aziatische valuta´s. Wij zijn dan ook minder negatief geworden. Anderzijds verwachten wij niet dat het recente herstel van Aziatische valuta´s een lang leven is beschoren, want de Aziatische centrale banken zullen vanwege de gematigde inflatie en de nog altijd zwakke export een sterke stijging van hun nationale munt waarschijnlijk niet gedogen. In een aantal landen, waaronder China, India en Taiwan, verwachten we verdere monetaire verruiming. Daarnaast zullen de centrale banken van Indonesië en Thailand vermoedelijk hun valutareserves aanvullen nadat deze in het afgelopen jaar veelvuldig zijn aangesproken. Een verdere vertraging van de Chinese economie kan ook voor valutaire tegenwind zorgen. De Singaporese dollar en de Taiwanese dollar blijven kwetsbaar doordat zij gevoeliger zijn voor een zwakkere Chinese yuan. Door de sterke stijging van de nominale effectieve wisselkoers van de Singaporese dollar (S$NEER) in de afgelopen maanden is het risico toegenomen dat in april de Singaporese monetaire autoriteit overstapt op een neutraal wisselkoersbeleid.

Hoewel het verwachte herstel van de grondstofprijzen gunstig is voor de Indonesische roepia (IDR), betwijfelen we of de Indonesische centrale bank toelaat dat de koers van de roepia na de stijging van 10% sinds begin dit jaar nog verder oploopt. Door de externe onevenwichtigheden van Indonesië en de toegenomen belangen van buitenlandse beleggers in schuldpapier van de Indonesische overheid blijft de roepia kwetsbaar. Een herstel van de olieprijzen zal een groter effect hebben op de inflatiedruk in Indonesië en India. Dit zal afbreuk doen aan de aantrekkingskracht van de hoge reële rente in Indonesië en India.

Gegeven de kracht van de euro en de Japanse yen gaat de Zuid-Koreaanse centrale bank (BoK) waarschijnlijk niet dwarsliggen na het recente herstel van de Zuid-Koreaanse won (KRW). Het risico dat de won weer gaat dalen, blijft echter aanwezig als de BoK in de komende maanden besluit op grond van de stijgende werkloosheid om de rente te verlagen (dit is niet ingeprijsd door de financiële markten).

160324-FX3