Eenzijdig herstel in de bouwsector

door: Madeline Buijs

De bouwsector heeft in 2015 een topjaar beleefd, met een groei van de bouwproductie van 8,2%. Ook in 2016 en 2017 is groei van de bouwsector te verwachten, maar het groeitempo neemt wel af. Wij verwachten een groei voor de bouw van 4,5% in 2016 en 3,5% in 2017.

Bouw-sector-prognose-kw1-2016_def.pdf (626 KB)
Download

De vooruitzichten voor de woningbouw zijn zeer positief. In 2016 en 2017 groeit de woningbouw naar verwachting het hardst van alle branches in de bouw. De groei is in deze twee jaren wel lager dan in 2015. Wij verwachten dat de woningmarkt in 2016 en 2017 minder hard zal groeien als in 2015. Dit heeft zijn weerslag op de woningbouw. Ook geven de orderportefeuille en afgegeven vergunningen aan dat de groei wat zal afzwakken.

De utiliteitsbouw blijft hierbij sterk achter doordat er weinig nieuwe utilteitsgebouwen worden gebouwd. Dit komt door de hoge leegstand. De utiliteitsbouw is wel een heel diverse sector waardoor er voor sommige branches nog wel groei te verwachten is. Dit is met name voor scholen, kassen en combinatie bedrijfshallen het geval.

De grond-, water- en wegenbouw (gww) groeit minder hard door de beperkte investeringen door de overheid. Vanaf 2017 zullen de investeringen gaan toenemen, wat de gww ten goede zal komen.

De aanverwante sectoren profiteren van het herstel van de bouwsector. De hout- en bouwmaterialenindustrie, groothandel en installateurs laten naar verwachting groei zien in 2016 en 2017. De architecten profiteren van het herstel van de woningbouw, maar hun tarieven staan nog wel sterk onder druk. De ingenieurs hebben ten slotte goede vooruitzichten, maar de afkoelende wereldeconomie is voor hen een risico.

Tabel