De transportsector en grenscontroles

door: Bart Banning

lean for logisticsDit betreft mijn column die vrijdag 11 februari op Nieuwsblad Transport is geplaatst onder de noemer “Het opvallendste nieuws van…”. In deze wekelijkse rubriek geven betrokkenen uit de sector commentaar op het nieuws.

 

 

Vervoersbedrijven die aantoonbaar preventieve maatregelen hebben getroffen om mensensmokkel tegen te gaan, zouden zonder oponthoud de grenzen binnen het Schengen-gebied moeten kunnen passeren.

Dat stelt  Transport en Logistiek Nederland (TLN) op maandag 7 maart in een oproep aan  de Europese Commissie om in de voorgestelde roadmap een ‘fast lane’ voor het vrachtverkeer op te nemen.

Toenemende grenscontroles hebben dagelijks grote impact op de internationale transportstromen. De kosten van grenscontroles voor de transportsector worden door de sector geschat op vele honderden miljoenen. Een extra kostenpost op een  moment, datde positieve trend in de sector blijkt door te zetten (conjunctuurenquête TLN) en logistieke bedrijven de ruimte hebben te investeren in innovatie en verduurzaming van logistiek.

Al werkend aan de structurele oplossing, ook samenwerken binnen de huidige status

Een oplossing op zeer korte termijn is niet te verwachten. Daarbij is het vluchtelingenvraagstuk te groot en belangrijk om door de schouders van de logistieke uitvoerders alleen te dragen. Van belang is dat deze kosten in deze fase worden gedragen door alle partijen in de keten. Ondertussen zijn ook structurele oplossingen nodig. De Nederlandse economie is immers sterk exportgericht en gaat dit voelen. Het is goed dat TLN  het initiatief heeft genomen om op Europees niveau te spreken over de gevolgen voor de sector en een mogelijke oplossing in de vorm van een ’fast lane’.

Nieuwe veiligheidsstandaarden niet nieuw

Toen ik  las over de oproep van TLN, dacht ik aan de nieuwe veiligheidsstandaarden binnen internationale voorraadketens die  nodig waren na de aanslagen op 11 september 2001. Dat zou leiden tot strengere douanecontroles. De AEO-certificering werd toen geïntroduceerd. Die was onder andere gericht op het behoud van een soepel internationaal goederenverkeer. Nodig om de voorspelde enorme stijging van goederenvolumes te kunnen blijven faciliteren. Inmiddels hebben ruim 13,000 bedrijven in Europa de AEO-status.

Een ‘fast lane’ zou ook in dit geval een soepele grensoverschrijdende logistiek binnen Europa kunnen faciliteren. Het is goed dat dat TLN dit bespreekbaar maakt en in overleg met de relevante stakeholders kijkt naar mogelijke oplossingen

 

column Bart Banning Nieuwsblad Transport