Bedankt voor die duurzame Blumen!

door: Jan de Ruyter

 

Ieder jaar bedankt de paus tijdens zijn paastoespraak de Nederlanders voor hun aandeel in de sierlijke aankleding van het Sint-Pietersplein. Al sinds 1985 fleuren Nederlandse sierteeltproducten tijdens de pauselijke inzegening het plein op. Samen met zijn dankwoord is dit belangrijke pr voor de Nederlandse sierteeltsector. Leuk dat hij ons noemt, maar eigenlijk zou hij een andere boodschap moeten vertellen. Namelijk dat onze bloemen niet alleen mooi, maar ook heel duurzaam zijn!

Geef duidelijkheid over de herkomst

Veel consumenten weten niet wat Nederlandse van buitenlandse sierteeltproducten onderscheidt. Het duurzame karakter van onze bloemen en planten zou meer benadrukt kunnen worden. Koop je een bloemetje of een kamerplant, dan zie je wel direct als het fair trade is of biologisch geteeld. Maar de herkomst of productiewijze bij reguliere boeketten is niet herkenbaar. Vreemd eigenlijk, want andere sectoren geven hier al jaren duidelijkheid over. In de eierketen is ieder ei voorzien van informatie over het land van herkomst en de productiemethode. Ook duurzaam gevangen vis is duidelijk herkenbaar met een MSC-keurmerk. Waarom gebeurt dit niet in de sierteelt? Terwijl iedereen in de keten zelf wél weet dat er veel onderscheid is. Wist je overigens dat een label plakken op niet-duurzame producten veel effectiever zou zijn?

De kracht van collectieve promotie

Alle partijen in de sierteeltketen hebben belang bij een grotere consumentenbesteding in Europa. Voor individuele ondernemingen is het alleen moeilijk om een groot publiek met een heldere boodschap te bereiken. En producenten kunnen niet verwachten dat handelsbedrijven hun producten gaan promoten. Daarnaast is er nu eenmaal weinig promotiebudget beschikbaar in de sierteeltketen. Een oplossing zou zijn om samen de duurzame boodschap uit te dragen. Collectieve promotie dus.

Ludieke acties hebben een groot bereik

Gelukkig zijn er behalve een collectief budget al wel productgroepen actief die hun product afzonderlijk promoten. Mooi voorbeeld hiervan is de stichting Tulpen Promotie Nederland met hun jaarlijkse Nationale Tulpendag op de 3de zaterdag in januari. Of het promotieplan rond de veelzijdige Kalanchoë-plant. Met dit soort ludieke acties en de inzet van social media is een groot publiek te bereiken. Maar tot nu toe zien we geen duurzaamheidsboodschap terug in dergelijke promoties.

Buitenlandse lessen

Het valt mij altijd op dat veel landen de promotie van hun agrarische producten wél gezamenlijk oppakken. Afgelopen februari was ik op de FRUIT LOGISTICA in Berlijn daar zag ik het mooie voorbeeld van het Belgische Flandria. Een gemeenschappelijk kwaliteitslabel voor groenten en fruit dat milieubewuste teelt, kwaliteit en versheid garandeert. Ook in de sierteelt zie ik dat landen als Colombia en Ecuador zich collectief presenteren. In Nederland ontstaan mondjesmaat de eerste initiatieven, alleen zijn deze nog nauwelijks succesvol. Kijk maar naar Holland Branding. Een onderscheidend merk, maar door individuele belangen komt het niet van de grond.

Samenwerken voor pauselijke aandacht

In het strategisch document van FloraHolland2020 spreekt deze telerscoöperatie de ambitie uit om Europese consumenten twintig procent meer te laten besteden aan bloemen en planten. Het kan bijna niet anders dan dat alle betrokken partijen (veredeling, productie en handel) dezelfde ambitie hebben. Om dit te bereiken, zouden ze alle beschikbare middelen moeten samenvoegen. In dezelfde lijn zou Bloemenbureau Holland selectief campagnes kunnen uitvoeren. De succesvoorbeelden hiervan zijn er al: hun valentijnscampagne Command Cupid heeft in 2016 veel aandacht getrokken. Ik verwacht dat de Nederlandse (bol)bloemen en Avalanche-rozen bij de paus ook dit jaar weer veel aandacht krijgen. Maar wie fluistert het hem in? ‘Bedankt voor die duurzame Blumen!’

 

Deze column is eerder verschenen op FloraNews.nl