VS Watch – Banenmarkt VS houdt goed stand ondanks tegenwind

door: Maritza Cabezas

Banengroei in VS vertraagt naar 151.000 in januari, mede door seizoengebonden ontslagen. Werkloosheid daalt naar 4,9%, volledige werkgelegenheid komt dichterbij. Loongroei versnelt naar 0,5% maand op maand in januari. We verwachten nog steeds dat de Fed de rente in juni verhoogt maar de kans hierop is wel afgenomen.

160502-US-Employment-nld1.pdf (216 KB)
Download

Amerikaanse banenmarkt vertraagt iets maar blijft lichtpunt in herstel

Het banenrapport over januari was solide, ondanks negatieve internationale factoren. De banengroei is in januari vertraagd van 262.000 naar 151.000 en de cijfers voor de twee voorgaande maanden zijn met 2.000 naar boven bijgesteld. De consensusverwachting was dat er in januari 190.000 banen zouden bijkomen. Dit is dus niet gehaald, vooral niet door een daling van tijdelijke werknemers (-25.000) en ambtenaren (-7.000). De werkloosheid is licht gedaald naar 4,9%, terwijl de participatiegraad verder opliep naar 62,7%. Het gemiddelde uurloon liet een stijging van 0,5% m-o-m zien. Per saldo vinden we het banenrapport heel behoorlijk.

 

Bescheiden banengroei komt hoofzakelijk door seizoengebonden ontslagen

Als we het rapport meer op detailniveau bekijken, dan blijkt dat het gematigder tempo van de banengroei gedeeltelijk kan worden verklaard door ontslagen van seizoenwerkers. In dienstverlenende sectoren, en vooral in zakelijke diensten, was er wel sprake van een bescheiden banengroei. De werkgelegenheid in zakelijke diensten heeft zich heel 2015 bijzonder sterk ontwikkeld en is iets om in de komende banenrapporten goed in de gaten te houden. De verwerkende industrie, waar de werkgelegenheid zich al enige tijd traag ontwikkelt, verraste met een banengroei van 29.000. In de energie gerelateerde mijnbouw gingen, zoals verwacht, in januari opnieuw banen verloren, namelijk 7.000. De bouw laat de laatste maanden een langzaam herstel zien.

 

banenjannl

Loongroei trekt aan

Ondanks het gematigder tempo waarin er banen bijkomen, beweegt de arbeidsmarkt zich nog steeds richting volledige werkgelegenheid. Hierdoor lijkt de loongroei weer aan te trekken. Het gemiddelde uurloon steeg met 0,5% m-o-m. De stijging in januari op jaarbasis bedroeg 2,5%, na een stijging van 2,7% in december.

 

Banenrapport doet vermoeden dat vrees voor recessie in VS overtrokken is

De onzekerheid rond China en de daling van de olieprijzen heeft de nervositeit op de financiële markten aangewakkerd. Hierdoor zijn de aandelenmarkten gedaald; dit weerspiegelt de zorgen over de groei van de wereldeconomie en de inflatievooruitzichten. De cijfers voor de Amerikaanse economie waren in de afgelopen maanden in een aantal gevallen teleurstellend. Door het zwakke ISM-rapport voor de niet-verwerkende industrie over januari is de vrees toegenomen dat de Amerikaanse economie verder vertraagt. Dit komt bovenop de al zwakke bedrijvigheid in de verwerkende industrie in de VS. De dienstensector is echter gedurende 2015 sterk gebleven. De huizenmarkt groeit nog steeds in een gematigd tempo en de investeringen in woningbouw stegen in het vierde kwartaal met 8,1%. De leegstand is sterk afgenomen en enquêtes onder woningbouwbedrijven wijzen op aanhoudend forse investeringen in woningbouw. De arbeidsmarkt geeft nog altijd blijk van veerkracht. Het consumentenvertrouwen trok in januari de stijgende lijn door. De Amerikaanse economie is echter niet immuun voor het verslechterende sentiment, ook al is dit niet gebaseerd op fundamentele factoren. De negatieve risico’s zijn recentelijk dan ook toegenomen.

 

Fed gaat in maart de rente waarschijnlijk niet verhogen

Dit alles is voor de Fed reden om de mondiale ontwikkelingen en het effect op de financiële condities in de VS nauwgezet te volgen. Dit is bepalend voor de besluitvorming over het toekomstig traject van renteverhogingen. Bill Dudley, lid van het beleidscomité (FOMC) van de Federal Reserve, verklaarde deze week dat door de recente onrust op de financiële markten de groeiperspectieven en de risico’s voor de economie wellicht veranderen. De markten verdisconteren nu maximaal één renteverhoging dit jaar, terwijl de kans dat de rente helemaal niet wordt verhoogd, sinds het begin van het jaar is toegenomen. De Federal Reserve schat in dat een werkloosheid rond het huidige niveau van 4,9% consistent is met een inflatie van 2% maar heeft laten weten dat de werkloosheid wat haar betreft nog verder mag dalen als dit de kans vergroot op een gestage ontwikkeling richting het inflatiedoel van 2%. We verwachten nog steeds dat de Fed in juni de volgende rentestap zet, maar de kans hierop is wel afgenomen, gegeven de instabiliteit van de financiële markten en de krappere financiële condities in de VS.