Visie op rente en euro – Depositorente nóg lager?

door: Nico Klene

2016-02-visie.pdf (146 KB)
Download

In deze publicatie: Ramingen aangepast. De ECB zal de depositorente in het eerste én in het tweede kwartaal vermoedelijk nogmaals verlagen. Deze tweede rentestap zat niet in onze oude raming. De korte rentes zullen daardoor nóg iets negatiever worden – en dan lang zo laag blijven. De lange rente zal wat langer laag blijven. Eind dit jaar en volgend jaar kan de lange rente geleidelijk omhoog. De euro zal dit jaar iets minder (snel) verzwakken dan we eerder aannamen.

Een turbulent begin van het jaar

2016 begon stormachtig. Door tegenvallende cijfers namen de zorgen over de Chinese economie sterk toe. De beurzen gingen hard onderuit, niet alleen in China, maar ook elders in de wereld. Ook de olieprijs maakte een flinke smak: de Brent­prijs daalde in deze weken met USD 6,50 – een daling van liefst 29%. Een lagere olieprijs is voor olie-importerende landen een voordeel, maar voor olie-exporterende landen betekent het een enorm inkomstenverlies. Tegenover het voordeel van de één staat dus het nadeel voor de ander. Maar bij deze lage olieprijs wordt gevreesd dat de nadelen voor de mondiale economie wel eens groter zouden kunnen zijn dan de voordelen.

ECB gaat opnieuw in actie komen

Dit beïnvloedt het beleid van de ECB. Al in december was het duidelijk dat de inflatieramingen van de ECB wat te hoog waren, omdat de olieprijs al verder was gedaald. En in januari is de olieprijs nóg verder gedaald, al is er na 20 januari enig herstel geweest. Bovendien is de euro gemiddeld ten opzichte van andere munten meer waard geworden. De ECB vreest dat de heel lage inflatie ook leidt tot lagere inflatieverwachtingen. En dat zou vervolgens de kerninflatie[1] kunnen drukken. Verder wijst de ECB op de toegenomen onzekerheid over de groei­vooruitzichten voor de opkomende economieën.

Op de persconferentie na de laatste rentevergadering heeft ECB-president Draghi er weinig twijfel over laten bestaan dat de ECB tot verdere monetaire verruiming zal overgaan. Hij bleef echter vaag over wélke maatregelen de ECB gaat nemen.

Depositorente gaat waarschijnlijk verder omlaag

Onze verwachting is dat de ECB bij de volgende vergadering, in maart, de depositorente[2] opnieuw met 10 basispunten gaat verlagen. Dat schreven we een maand geleden al. Deze verlaging wordt inmiddels alom verwacht. Maar nu denken we dat er in juni nóg zo’n verlaging volgt. Bovendien houden we er toch weer rekening mee dat de Bank het bedrag aan obligatie­aankopen wat gaat verhogen.

Als de ECB haar depositotarief verder verlaagt, zal de drie­maands Euriborrente eveneens verder dalen.

Lange rente blijft langer laag

De tienjaars rente is door alle turbulentie weer gedaald, want beleggers kozen voor ‘veilige havens’. De door ons verwachte maatregelen van de ECB zullen de lange rente laag houden. Verdere renteverhogingen in de VS hebben weliswaar enig opwaarts effect op de lange rente, maar een volgende rente­stap van de Fed verwachten wij niet voor juni.

De kapitaalmarktrente zal daarom de eerstkomende kwartalen vermoedelijk langer laag blijven dan we eerder dachten. We hebben onze ramingen daarom wat verlaagd. In het najaar zou de rente kunnen gaan oplopen vanwege de economische groei in de eurozone en de renteverhogingen in de VS. De zeer lage korte rente remt de stijging van de lange echter af.

Euro wordt dit jaar zwakker

Mede vanwege de recente ontwikkelingen hebben we onze dollarraming voor dit jaar wat aangepast: we verwachten iets minder waardestijging van de munt. Maar nog steeds gaan we ervan uit dat de dollar dit jaar ten opzichte van de euro sterker wordt. Dat hangt samen met het uiteenlopende monetaire beleid in de VS en de eurozone. In de loop van 2017 zien we de euro echter terrein op de dollar terugwinnen.

grafiek-feb

[1] Excl. prijzen van o.a. energie, voedsel, alcohol en tabak.
[2] De depositorente is het tarief waartegen banken hun overtollige middelen kunnen ‘parkeren’ bij de ECB. Sinds dit tarief negatief is, moeten de banken er dus voor betalen. Het tarief wordt gezien als de bodem voor de geldmarktrente.