Stand van Transport: Risico’s toegenomen

door: Nadia Menkveld

ABN AMRO heeft haar macro-economische verwachtingen naar beneden bijgesteld. De risico’s zijn toegenomen als gevolg van de marktturbulentie en de lage olieprijs. Verder wil de wereldhandel maar niet echt op gang komen en ook de verwerkende industrie blijft achter. Voor de eurozone is de groei van 1,6% naar 1,2% bijgesteld. De Nederlandse transportsector is afhankelijk van de economische groei in Nederland en omringende landen. Een vetraging van de economische groei betekent dat ook de risico’s voor de transportsector zijn toegenomen. Toch blijft het sentiment op de Nederlandse markt nog positief en ook de transportondernemers zien vooralsnog een groei van hun omzet voor de komende periode.

StandvanTransport_februari.pdf (410 KB)
Download