Regionale ontwikkelingen in de bouw

door: Madeline Buijs

In deze publicatie wordt ingegaan op de regionale ontwikkelingen in de bouw. De bouwsector groeide in 2015 hard en ook de vooruitzichten voor 2016 en 2017 zijn positief. Maar is dit voor alle provincies het geval? Ook al is Nederland klein, de bouwsector ontwikkelt zich in Groningen heel anders dan in Zuid-Holland. Daarom worden de ontwikkelingen en vooruitzichten voor de bouwsector per provincie beschreven in onderstaande publicaties.

Groningen: Bouw Groningen gedreven door stad Groningen en aardbevingen

Groningen

In de provincie Groningen zijn de eerste tekenen van herstel van de bouwsector te zien. Het herstel is vooral te zien in de woningbouw, de utiliteitsbouw en infrastructuur hebben minder goede vooruitzichten.

Bekijk hier de publicatie over de provincie Groningen

Friesland: In Friesland trekt woningbouw de kar

Friesland

In Friesland herstelde de nieuwbouw van woningen het snelst. De vooruitzchten zijn echter wisselend. Voor de woningbouw en renovatie van utiliteitsgebouwen zijn de vooruitzichten goed, infrastructurele investeringen en nieuwbouw van utiliteitsgebouwen loopt terug.

Bekijk hier de publicatie over de provincie Friesland

Drenthe: Tegengestelde ontwikkelingen bouw Drenthe

Drenthe

In Drenthe zijn de vooruitzichten voor de utiliteitsbouw goed, maar voor de woningbouw wordt maar beperkte groei verwacht.

Bekijk hier de publicatie over de provincie Drenthe

Overijssel: Vooral gunstige vooruitzichten woningbouw in Overijssel

Overijssel

De woningmarkt blijft achter in Overijssel, maar de productie van gebouwen steeg ondanks dit. Nieuwbouw van woningen zorgde hiervoor, maar ook de nieuwbouw van utiliteitsgebouwen. De vooruitzichten zijn vooral gunstig voor de woningbouw.

Bekijk hier de publicatie over de provincie Overijssel

Flevoland: Op korte termijn positieve vooruitzichten bouw Flevoland

Flevoland

De productie van gebouwen steeg flink in Flevoland. De vooruitzichten voor de woningbouw en utiliteitsbouw zijn positief, de investeringen in de infrastructuur blijven achter.

Bekijk hier de publicatie over de provincie Flevoland

Gelderland: Bouw Gelderland leunt op koopwoningen

Gelderland

Doordat de woningmarkt in Gelderland langzaam herstelt, blijft ook de productie van gebouwen in Gelderland achter. Wel geven de voorlopende indicatoren een positief beeld van de vooruitzichten van de bouwsector in Gelderland. Ook in Gelderland leunt dit herstelt op de woningbouw.

Bekijk hier de publicatie over de provincie Gelderland

Utrecht: Bouwsector in Utrecht herstelt snel

Utrecht

De productie van gebouwen groeide in de provincie Utrechter harder dan in Nederland als geheel. Er worden in de provincie Utrecht vooral meer nieuwe woningen gebouwd. De vooruitzichten voor woningbouw en utiliteitsbouw zijn gunstig. De investeringen in de infrastructuur blijven achter.

Bekijk hier de publicatie over de provincie Utrecht

Noord-Holland: Amsterdam domineert bouw in Noord-Holland

Noord-Holland

Doordat de woningmarkt in de provincie Noord-Holland en met name Amsterdam snel herstelt, heeft dit een gunstig effect op de productie van gebouwen in de provincie. Ook de vooruitzichten voor de woningbouw zijn goed, net als voor de utiliteitsbouw. De infrastructuur blijft achter.

Bekijk hier de publicatie over de provincie Noord-Holland

Zuid-Holland: Sterk herstel bouw in Zuid-Holland

Zuid-Holland

Rotterdam en Den Haag trekken de woningmarkt in Zuid-Holland mee omhoog. Er worden daardoor veel nieuwe woningen in de provincie gebouwd. Maar ook meer nieuwe utiliteitsgebouwen. De vergunningen voor de woningbouw stijgen nog wel, maar er worden minder vergunningen voor de utiliteitsbouw afgegeven.

Bekijk hier de publicatie over de provincie Zuid-Holland

Zeeland: Bouw Zeeland leunt op toerisme en Belgen

Zeeland

De bouwsector in Zeeland kromp in de eerste 10 maanden van 2015. Vooral de utiliteitsbouw doet het slecht, er worden nog wel meer nieuwe woningen gebouwd. De vooruitzichten zijn wisselend.

Bekijk hier de publicatie over de provincie Zeeland

Noord-Brabant: Herstel in Noord-Brabant in de startblokken

Bouw noord brabant

Ondanks de sterke economische groei in Noord-Brabant blijft zowel de woningmarkt als de productie van gebouwen achter in Noord-Brabant. De vooruitzichten voor de woningbouw zijn positief, de utiliteitsbouw zal in Noord-Brabant nog niet herstellen.

Bekijk hier de publicatie over de provincie Noord-Brabant

Limburg: Goed vooruitzicht bouw Limburg ondanks krimpgebieden

Limburg

Er worden in Limburg nog wel nieuwe woningen gebouwd, maar ook relatief veel gesloopt. De nieuwbouw en sloop van utiliteitsgebouwen is beperkter. De verwachtingen voor de provincie Limburg zijn positief. Alleen de utiliteitsbouw kan nog geen herstel verwachten.

Bekijk hier de publicatie over de provincie Limburg