Meer groei Nederlandse economie in vierde kwartaal

door: Nico Klene

In het vierde kwartaal deed de Nederlandse economie het wat beter dan in het voorgaande kwartaal. De groei kwam ongeveer overeen met de verwachtingen.

Het bruto binnenlands product (BBP) steeg in het vierde kwartaal – volgens voorlopige cijfers – met 0,3% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (k-o-k). Dat is méér dan in het derde kwartaal, toen het BBP met slechts 0,1% toenam. In heel 2015 groeide de economie met 1,9% ten opzichte van 2014. Dat cijfer werd trouwens gedrukt door de afgesproken vermindering van de gaswinning. Zonder die maatregel zou de groei zo’n ½% hoger zijn geweest.

De Nederlandse economie groeide vorig jaar harder dan die van de eurozone, waar het BBP met naar schatting 1½% toenam.

Wisselend beeld van bestedingen – vooral investeringen waren sterk

De verschillende bestedingscomponenten laten een wisselend beeld zien. De consumentenbestedingen zijn zelfs gedaald ten opzichte van het derde kwartaal. Dat had te maken met het flink lagere gasverbruik in november en december door het milde weer. De consumptie van de overheid daalde ook. De investeringen namen echter sterk toe: er werden flink meer (lease)auto’s aangeschaft. Zeer waarschijnlijk had dat te maken met de minder gunstige belastingmaatregelen voor energiezuinige auto’s met ingang van dit jaar. Opnieuw werd meer geïnvesteerd in woningen, terwijl ook de overheid meer investeerde. De uitvoer liet een verdere stijging zien. De stijging was echter opnieuw bescheiden. Dat weerspiegelt waarschijnlijk de zwakke ontwikkeling van de wereldhandel. Ook de invoer nam slechts beperkt toe, maar wel wat meer dan de uitvoer. Ten slotte zijn de voorraden meer afgenomen dan vorig kwartaal.

Vooruitzichten: groei dit jaar mogelijk wat lager

Wij verwachten dat de economische groei aanhoudt. De onzekerheden ten aanzien van de wereldeconomie, met name de opkomende economieën, zijn de laatste tijd echter verder toegenomen. Het lijkt erop dat de mondiale groei lager uitvalt dan we tot voor kort dachten. Dat zal dan ook de Nederlandse economie raken. Enkele maanden geleden dachten we nog dat de groei in ons land dit jaar nog wat hoger kon uitvallen dan in 2015. Nu houden we er rekening mee dat de groei juist wat lager uitvalt.