ICT laten werken voor het Onderwijs!

door: Eric Zwaart

Whitepaper Massaal Digitaal: School en Leerling Ontzorgd de Digitale Snelweg Op (582 KB)
Download

Nieuwe tijden vragen om nieuw onderwijs. Het eindadvies Onderwijs2032 is daar helder over. Veel scholen geven al vorm aan toekomstgericht onderwijs. Het advies is voor hen een stimulans om verder te gaan. Voor andere scholen biedt het aanknopingspunten om een begin te maken met verandering. De inzet van ICT in het onderwijs is een strategische keuze. Het is niet langer de vraag of, maar hoe ICT kan bijdragen aan beter en slimmer onderwijs en wat daarvoor nodig is.

Kennisnet is de publieke ondersteuningsorganisatie die het funderend onderwijs en het MBO ondersteunt bij het doorbraakproject ‘ICT & Onderwijs’. Dit is een complexe systeeminnovatie dat sectorbrede en sector-overstijgende afspraken, standaarden en architectuur biedt. Vorig jaar ging het doorbraakproject de uitvoeringsfase in en dit loopt nog tot 2018 door. Een succesvolle invoering van ICT op scholen is afhankelijk van een reeks omstandigheden. Kennisnet heeft hiervoor de Vier in balans-monitor ontwikkeld (download hier) . Vier randvoorwaarden die in balans moeten zijn voor het realiseren van de opbrengsten. De twee menselijke randvoorwaarden zijn visie en deskundigheid en hierna spelen materiële randvoorwaarden als inhoud, toepassingen en infrastructuur een belangrijke rol.

Het gebruik van ICT wordt altijd gekoppeld aan functies van het onderwijs: leren om te leren, leren om te leven en leren om te werken. Zo kan de inzet van ICT altijd beoordeeld worden op basis van het gestelde doel. Leren op maat is eveneens een belangrijk thema binnen het onderwijs. Door gebruik te maken van ICT kun je als school iedere leerling een gepersonaliseerde route door de stof aanbieden. Een route die past bij het tempo, niveau en de eigenschappen van de leerling. Leraren kunnen de voortgang eenvoudig volgen en begeleiding op maat bieden. De leerling staat centraal en de onderwijskwaliteit kan worden verbeterd.

Massaal Digitaal

Alle voortekenen wijzen erop dat 2016 het jaar van de doorbraak wordt waarin het onderwijs de eerste stap zet naar ’massaal digitaal’. De koplopers in toekomstgericht onderwijs hebben de fase van experimenteren achter zicht gelaten en zijn toe aan fase vier van de “Vier in Balans”. Bij het inrichten van een toekomstbestendige digitale infrastructuur komt veel kijken. Over dit aspect heeft ABN AMRO een whitepaper opgesteld. Alle aspecten van de inrichting en mogelijke routes komen hierin aan bod. Als laatste wordt een ‘next best practice’ uitgelicht. Op basis van inzichten en vragen uit het onderwijs is een ontzorgaanbod ontwikkeld met specialisten. Deze co-creatie onder de noemer Quonect biedt iedere leerling tijdens zijn hele schoolcarrière goed functionerende apparatuur. De school en de leerling wordt hierdoor goed gefaciliteerd. Tijdens de ICT en Innovatiebeurs IPON2016 wordt deze oplossing aan het onderwijs gepresenteerd.