FX Weekly – Yen: kans op interventie groeit

In deze publicatie: De yen is 8% gestegen sinds de BoJ een negatieve rente invoerde. De kans groeit dat het ministerie van Financiën intervenieert. De ervaring leert dat interventies op vrijdagochtend het meeste effect sorteren

 

FX-Weekly-12-feb-2016.pdf (322 KB)
Download

 

Japanse yen 8% geapprecieerd sinds invoering negatieve rente door BoJ

Sinds de Japanse centrale bank (BoJ) op 29 januari een negatieve rente invoerde, is de koers van de Japanse yen (JPY) omhooggeschoten. Tegenover de Amerikaanse dollar (USD) won de yen meer dan 8%. Voor de opmars van de yen zijn meerdere redenen aan te geven. Om te beginnen zoeken beleggers door het verder verslechterde sentiment hun toevlucht in de yen als safe haven. Voorts hebben de financiële markten de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) in de loop van dit jaar de monetaire teugels verder aanhaalt, naar beneden bijgesteld. Hierdoor zijn de Amerikaanse tweejaars rentes aanzienlijk gedaald en is de neerwaartse druk op de USD/JPY toegenomen. Geruchten over stop loss orders hebben de dalende trend van de USD/JPY nog versneld.

160212 FX5

De kans groeit dat het ministerie van Financiën intervenieert

Het besluit van de BoJ vorige maand om een negatieve rente in te voeren, werd met een nipte meerderheid (vijf tegen vier) genomen. Het zal dan ook vermoedelijk enige tijd duren voordat de bestuursleden van de BoJ het eens worden over verdere monetaire stimulering. De volgende vergadering over het monetair beleid staat gepland voor 15 maart. Het Japanse ministerie van Financiën staat hierdoor nu onder druk om op de valutamarkt te interveniëren en zo een waarschuwingssignaal af te geven aan speculanten dat de koers van de yen zich niet altijd in dezelfde richting blijft bewegen. Uit gegevens van de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) blijkt inderdaad dat in de afgelopen maanden de netto longposities van speculanten in futures in de yen zijn gestegen tot het hoogste niveau sinds de vorige interventie door het ministerie van Financiën in oktober 2011 (zie onderstaande grafiek).

160212 FX3

Bovendien is de volatiliteit van de yen sinds december vorig jaar meer dan verdubbeld. Minister van Financiën Aso en zijn staatssecretaris hebben aangegeven dat de recente koersbewegingen van de yen ‘fors’ zijn geweest en dat zij alert zijn op speculatie. De financiële markten blijven echter de USD/JPY nog steeds naar beneden drukken: zij testen op welke niveau het ministerie bereid is in te grijpen op de valutamarkten. Als interventie uitblijft en/of het sentiment onder beleggers niet verbetert, kan een verdere daling van de USD/JPY richting 110 in de komende weken niet worden uitgesloten.

160212 FX4

Ervaring leert dat valuta-interventie het effectiefst is op vrijdagochtend

De vier voorgaande keren dat het Japanse ministerie van Financiën ingreep op de valutamarkten, gebeurde dit vaak in de eerste handelsuren (Aziatisch tijd) maar niet op een bepaalde dag. Wij denken echter dat het effect van interventie in de USD/JPY het grootst zal zijn op vrijdagochtend als de markt doorschiet en de liquiditeit dun is. De bijeenkomst van de ministers van Financiën en presidenten van centrale banken van de G20 op 26-27 februari zal geen belemmering vormen voor Japan om eventueel eerder in te grijpen. Dit is namelijk eerder al eens gebeurd: op 31 oktober 2011 werd enkele dagen vóór de G20-top ingegrepen.

 

160212 - FX1

160212 - FX2