FX Watch – Nieuwe ramingen – afwachtende Fed remt verdere stijging dollar

door: Georgette Boele , Roy Teo

In deze publicatie: We hebben onze valutaramingen herzien. Scherpe verslechtering van beleggerssentiment leidt tot …  …groeibevorderende maatregelen van centrale banken. We denken nu dat de Fed in 2016 niets met de officiële rente doet… …en dat dit verdere verruiming door ECB en BoJ overschaduwt. We  zien daarom slechts beperkte ruimte voor verdere stijging dollar.

160217-FX-Watch-NL.pdf (294 KB)
Download

Scherpe verslechtering van beleggerssentiment leidt tot …

Voor de verslechtering van het marktsentiment zijn meerdere verklaringen:

  • De vrees voor een wereldwijde recessie (waarbij de VS, China en de opkomende markten meer in het algemeen de grootste punten van zorg zijn)
  • De zorgen dat centrale banken economische groei niet willen of kunnen  steunen (vanwege een gebrek aan munitie)
  • De verkoopactiviteit als gevolg van de daling van de olieprijzen (uitval/uitstroom uit staatsbeleggingsfondsen en valutareserves van olieproducerende landen)
  • Waardedaling van beleggingen (aandelen en high-yield obligaties) in de energiesector door de lagere olieprijzen.

FX 160217 - Graph1

De volatiliteit op de aandelenmarkten is aanzienlijk toegenomen. De credit default spreads op banken en Zuid-Europese landen zijn ook flink gestegen. De koersen van Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) en Duitse staatsobligaties (Bunds) zijn sterk opgeveerd. Verder zijn ook goud en de Japanse yen veel meer waard geworden. De Amerikaanse dollar (USD) het slecht gedaan. Dit komt hoofdzakelijk doordat de verwachtingen ten aanzien van verdere renteverhogingen door de Fed werden uitgeprijsd. Kortom, door de verslechtering van het beleggerssentiment werden carry trades afgewikkeld en werden grote open speculatieve posities gesloten. De meeste posities zijn nu vrij neutraal. De stijging van de yen is echter te ver doorgeschoten, wat duidt op vrees voor een nieuwe wereldwijde crisis. Deze vrees is naar onze mening overtrokken.

…reflatiemaatregelen van centrale banken in 2016…

Wij verwachten dat de grote centrale banken maatregelen nemen om de groei te steunen en het beleggerssentiment te verbeteren. Daarom gaan wij nu ervan uit dat de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) en de Britse centrale bank (Bank of England) dit jaar hun monetaire beleid niet zullen verkrappen. Verder denken we dat de ECB en de Japanse centrale bank (BoJ) de rente nog verder onder nul verlagen (zie onze Macro Visie – ramingen verlaagd – minder groei, meer stimulering). Valuta-interventie door het Japanse ministerie van Financiën ligt ook in de lijn der verwachting indien de yen (JPY) verder aan kracht wint tegenover de dollar richting een koers van 110.

Wij verwachten dat ook de centrale banken van Noorwegen (Norges Bank), Australië (Reserve Bank of Australia), Nieuw-Zeeland (Reserve Bank of New Zealand), Canada (Bank of Canada) en Rusland (Central Bank of Russia) in de komende maanden de rente verlagen om de nationale economie te steunen. De Chinese centrale bank (PBoC) en de Chinese regering zullen naar verwachting een proactief beleid voeren om de groei te stimuleren en de volatiliteit van de yuan (CNY) op de korte termijn te beperken. Ook andere Aziatische centrale banken zullen door middel van verdere monetaire verruiming proberen hun economie een nieuwe impuls te geven. Wij voorzien verdere monetaire stimulering in Indonesië, India, Taiwan en mogelijk ook Zuid-Korea. De kans neemt bovendien toe dat op de volgende beleidsvergadering in april de centrale bank van Singapore haar beleid wijzigt en kiest voor een neutrale ontwikkeling van de nominale effectieve wisselkoers van de Singaporese dollar (S$NEER) in plaats van een bescheiden appreciatie.

Bovendien zullen de centrale banken van Denemarken, Zwitserland, Tsjechië en Zweden waarschijnlijk ingrijpen op de valutamarkten om een eventuele waardestijging van hun nationale munt tegenover de euro een halt toe te roepen.

De centrale banken van Turkije, Mexico, Brazilië en Zuid-Afrika zullen proberen aan de zijlijn te blijven staan zolang de inflatie beheersbaar blijft.

…wat weer resulteert in een lagere volatiliteit

Al met al zullen centrale banken wereldwijd gedwongen zijn om de groei van zowel hun binnenlandse economie als de wereldeconomie te steunen. Deze maatregelen zullen in hun totaliteit vermoedelijk de stemming op de financiële markten helpen verbeteren. Indirect is hun beleid erop gericht om de munt in waarde te laten dalen om de economie te stimuleren. Echter als meerdere centrale banken dit beleid nastreven dan is het beleid minder effectief. De volatiliteit van de koersen blijft dan per saldo gering. Paniekachtige bewegingen in de yen, de valuta’s van grondstof exporterende en opkomende markten zullen naar de achtergrond verdwijnen, vooral als de grondstofprijzen eindelijk weer de weg omhoog inslaan. De yen, de Amerikaanse dollar, de euro, de Zwitserse frank, de Zweedse kroon, de Poolse zloty, de Hongaarse forint en de Tsjechische koruna zullen een duidelijke richting ontberen.

Centrale banken gaan in 2017 een minder accommoderende koers varen

Als in 2016 een stevige basis wordt gelegd voor een herstel van de wereldeconomie, zullen de Federal Reserve en de Bank of England de rente in 2017 in een gematigd tempo verhogen. De centrale banken van Noorwegen, Denemarken, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Hongarije en Polen halen dan waarschijnlijk ook de monetaire teugels aan. De centrale banken van Zwitserland, Tsjechië en Zweden zullen vermoedelijk een punt zetten achter hun valuta-interventies, die ook een manier van verkrapping vormen. De ECB zal naar verwachting haar obligatieaankopen in de loop van 2017 beëindigen. Tegen deze achtergrond zal de euro vermoedelijk onder enige opwaartse druk komen. De relatieve performance wordt uiteindelijk bepaald door het effect van de gezamenlijke maatregelen. Zo zette bijvoorbeeld het herstel van de Amerikaanse dollar in toen de Fed haar beleid niet verder verruimde en kwam het koersherstel van de dollar in een versnelling toen de Fed haar monetaire verruiming ging afbouwen. Een soortgelijke reactie kan worden verwacht voor de euro, de yen en de Zweedse kroon. Wat de EUR/USD betreft, zullen de renteverhogingen door de Fed het effect hiervan echter neutraliseren.

 

FX 160217 - Graph2 FX 160217 - Graph3

Wijzigingen in valutaramingen

Onze nieuwe ramingen houden wij rekening met de bovenstaande dynamiek van het gedrag van centrale banken, de mondiale groeivooruitzichten en het beleggerssentiment. Eerder waren wij van mening dat de Amerikaanse dollar nog een laatste sprint zou trekken. Hier komen wij nu op terug. Op de korte termijn kan de dollar nog wat terrein winnen op andere belangrijke valuta’s als het sentiment verbetert en andere centrale banken hun beleid verder verruimen. Wij gaan echter niet langer ervan uit dat de dollar nieuwe recordhoogten bereikt. De Fed moet immers ook het negatieve effect van een sterke dollar op de Amerikaanse economie in aanmerking nemen. Als gevolg van deze tegengestelde krachten vertonen onze ramingen een wat vlak beeld, met name voor de EUR/USD waarvoor wij een koers van 1,05 voorzien. Maar veel hoger zal deze niet komen. Wij blijven negatief over het Britse pond (GBP). Volgens ons zal het referendum over het Britse lidmaatschap van de EU in de komende maanden de koers van het pond drukken. Wij verwachten dan ook dat de GBP/USD zich richting 1,35 beweegt. In 2017  houden financiële markten rekening met het einde aan de kwantitatieve verruiming door de ECB. Hierdoor komt de euro onder opwaartse druk op een moment dat de Fed de monetaire teugels aanhaalt.

FX 160217 - Graph4

Wij hebben onze prognose voor de USD/CNY eind 2016 niet gewijzigd. Onze visie is dat de Chinese beleidsmakers nog altijd streven naar een geleidelijke waardevermindering van de yuan. Sinds augustus 2015 is de voor handelsstromen gewogen yuan ongeveer 6% à 7% in waarde gedaald. Wij denken dat de noodzakelijke waardedaling inmiddels  grotendeels is gerealiseerd en dat de yuan (gewogen voor handelsstromen) dit jaar waarschijnlijk relatief stabiel blijft. Dit zal de risicobereidheid ten opzichte van de yuan steunen en de kapitaaluitstroom remmen. Een USD/CNY van 6,80 in 2017 zou een depreciatie van de voor handelsstromen gewogen yuan met 1% à 2% impliceren, op basis van onze valutaramingen.

Wij blijven negatief over Aziatische valuta’s. Dit is gebaseerd op het verruimende monetaire beleid van Aziatische centrale banken, de vertragende Chinese economie en de valutazwakte van belangrijke handelspartners (Japan, eurozone, China). Ook over de Indiase roepie (INR) zijn wij negatiever geworden. De Indiase centrale bank zal een beperkte waardedaling waarschijnlijk toelaten om de concurrentiekracht van het land te handhaven en de export, die langer dan verwacht is gekrompen, te bevorderen.

FX 160217 - Graph5