Edelmetalen Watch – Van pessimist naar optimist

door: Georgette Boele

In deze publicatie: We zijn lang pessimistisch geweest maar nu zijn we optimistisch. Gewijzigde macrovisie en kijk op centrale banken en valuta’s vertaalt zich in hogere ramingen voor edelmetalen. We zijn nu positief over de algemene prijsvooruitzichten. We verwachten dat goud dit jaar stijgt naar USD 1,300 per ounce en zilver naar USD 16,5 per ounce. Platina en palladium kunnen ook ruim 10% in prijs stijgen.

 

160218-Edelmetalen-Watch.pdf (525 KB)
Download

Gewijzigde macro-economische visie en kijk op centrale banken en valuta’s …

In een eerder deze week verschenen artikel hebben we onze gewijzigde visie op de wereldeconomie, het beleid van centrale banken, obligatierentes en valuta’s uiteengezet. We zien de toekomst voor de wereldeconomie somberder in en hebben onze raming van de economische groei in 2016 verlaagd van 2% naar 1,7% voor de VS, van 1,6% naar 1,2% voor de eurozone en van 4,3% naar 4,1% voor de opkomende economieën. Binnen de groep opkomende landen hebben we onze groeiraming voor China (verdere geleidelijke vertraging) en India ongewijzigd gelaten. We hebben onze prognose naar beneden aangepast voor economieën die afhankelijk zijn van olie of de wereldhandel of die met landspecifieke problemen kampen. Ons nieuwe scenario gaat uit van een langere periode van zwakkere mondiale groei, gevolgd door een bescheiden herstel. Een recessie later dit jaar verwachten we niet. De zwakkere groei zal ook de inflatiedruk temperen; overigens wordt de inflatie al gedrukt door de lage olieprijzen. Tegen deze achtergrond verwachten we dat de centrale banken hun inspanningen gaan opvoeren om de inflatie weer aan te zwengelen. Kortom, acties van centrale banken moeten op den duur de negatieve factoren voor de groei van de wereldeconomie terugdringen.

Wij rekenen er niet langer op dat de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) de rente in 2016 verder verhoogt. Volgens ons zal de Fed pas doorgaan met renteverhogingen wanneer de economische groei aantrekt en de economie de eerdere verhoging heeft verwerkt. Wij verwachten dat de Japanse centrale bank (BoJ) de depositorente nog verder verlaagt (van nu -0,1% naar -0,3%) en de kwantitatieve verruiming opvoert (van JPY 80 naar JPY 100 biljoen per maand). Deze verwachting is gebaseerd op de sterkere yen en de zwakkere Japanse economie. De ECB gaat volgens ons de monetaire stimulering sterker uitbreiden dan wij eerder dachten. Wij gaan er nu van uit dat de ECB in de komende maanden de depositorente in totaal met 40 bp verlaagt naar -0,7%, en wel in twee stappen van elk 20 bp in maart en juni.

De zwakkere groei- en inflatievooruitzichten en het perspectief van verdere monetaire verruiming betekenen ook dat de obligatierentes waarschijnlijk langer lager blijven. Wij verwachten nu dat de tienjaars rendementen in het eerste halfjaar overwegend stabiel blijven om vervolgens in de tweede helft van het jaar licht op te lopen. Onze prognose voor het tienjaars rendement eind dit jaar is 2,2% (was 2,5%) voor Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) en 0,5% (was 0,8%) voor Duitse staatsobligaties (Bunds). Tot slot impliceren onze gewijzigde prognoses voor de Fed dat de dollar dit jaar waarschijnlijk minder sterk zal zijn dan we eerder raamden.  Het stimulerend beleid van de ECB en de BoJ doet wel vermoeden dat aan de stijgende trend van de dollar nog geen einde is gekomen. Onze nieuwe ramingen zijn 1,05 voor de EUR/USD (was 1,00) en 120 voor de USD/JPY (was 130) eind dit jaar.

…vertaalt zich in hogere ramingen voor edelmetalen

We zijn lang pessimistisch geweest over edelmetalen maar zijn nu optimistisch geworden over de toekomstige prijsontwikkeling. Op het dieptepunt waren de prijzen van edelmetalen tussen 40% en 70% gedaald ten opzichte van de eerdere piek (zie onderstaande grafiek). Dit is een fors verschil. Recentelijk is het technisch plaatje voor de goud- en zilverprijzen veranderd omdat de prijzen nu boven het voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen liggen. Dit zou natuurlijk een incidentele uitschieter kunnen zijn maar dit lijkt ons niet waarschijnlijk. De dalende trend van de goud- en zilverprijzen was al afgezwakt voordat er signalen kwamen dat het dieptepunt bijna was bereikt.

160218 PM1

 

Minder positieve visie op dollar is gunstig voor prijzen van edelmetalen…

Hierbij komt dat de Amerikaanse dollar (USD) een van de belangrijkste bepalende factoren voor de prijzen van edelmetalen is. Dit geldt in het bijzonder voor de goud- en zilverprijzen. Wij verwachten voor dit jaar niet langer een sterke waardestijging van de dollar. De dollar bevindt zich in de laatste fase van een meerjarige opmars en is mogelijk al over het hoogtepunt heen.

160218 PM2

Op de korte termijn zal de dollar tegenover de meeste munten volgens ons nog wat terrein winnen als het beleggerssentiment verbetert en andere centrale banken hun monetaire stimulering opvoeren. Deze terreinwinst zal waarschijnlijk echter van korte duur zijn. Een structurele omslag in de trendmatige koersontwikkeling van de dollar ligt in het verschiet en dit is van cruciaal belang voor de langetermijnvooruitzichten voor de prijzen van goud en andere edelmetalen. Kortom, dit is een positieve ontwikkeling voor de prijzen van edelmetalen.

…net als negatieve rentes en uitblijven renteverhogingen Fed in 2016…

Onze visie dat de Fed de rente dit jaar niet verhoogt en andere centrale banken hun monetaire stimulering uitbreiden, is ook gunstig voor de prijzen van goud en andere edelmetalen. Beleggingen die een laag of geen rendement genereren, zoals edelmetalen, worden dan aantrekkelijker.

160218 PM3

…waardoor goud een risicovolle belegging wordt

Centrale banken lijken bereid te zijn om de wereldeconomie te stimuleren en beleggers te kalmeren. De verbetering van het beleggerssentiment kan het opwaarts momentum van de goudprijs wat aantasten, omdat minder beleggers dan op zoek gaan naar een safe haven. Maar er is nog een andere, interessante invalshoek. Als veel centrale banken de rente verder onder nul verlagen, genereren beleggingen met een laag of zelfs helemaal geen rendement zoals edelmetalen een relatief hoog rendement. Dit is overigens geen nieuw verschijnsel. Toen de Fed overging tot kwantitatieve verruiming en de Amerikaanse reële rentes naar beneden gingen, was er ook volop vraag naar edelmetalen.

Speculatieve posities zijn voldoende afgebouwd

In de afgelopen jaren zijn speculatieve posities en totale posities in beleggingsinstrumenten die gerelateerd zijn (ETF-posities) aan edelmetalen substantieel verminderd. Deze posities zullen dan ook een langdurige opmars van de goudprijs vermoedelijk niet in de weg staan.

We blijven positief over 2017

Als in 2016 een stevige basis wordt gelegd voor een herstel van de wereldeconomie, zullen de Federal Reserve en de Bank of England de rente in 2017 in een gematigd tempo verhogen. Dit kan nadelig zijn voor de prijzen van edelmetalen, en voor de goudprijs in het bijzonder. Wij verwachten echter dat de vraag naar goud voor juwelen, vanuit de industrie en voor autoverkopen toeneemt. Dit zal vermoedelijk de goudprijs steunen en het negatieve effect van de hogere Amerikaanse rente op de prijzen van zilver, platina en palladium ruimschoots compenseren.

160218 PM4