De Future Shift op snelheid – Surfen op de zeven grote golven

door: Han Mesters

In 2009 brachten wij met auteur Wim Davidse een rapport uit met een hoge ‘shelf life’: het visierapport ‘FutureShift: surfing the waves’. Dit rapport raadpleeg ik nog regelmatig en heeft wat mij betreft dus aan de doelstelling voldaan: het schetsen van een multidisciplinair tijdsbeeld van onze snel veranderende wereld.

In de economische geschiedenis (mijn oorspronkelijke vakgebied) heeft zich een stroming ontwikkeld die eind jaren zeventig van de vorige eeuw invloedrijk werd: de zogeheten integrale geschiedschrijving van de Franse historicus Fernand Braudel. Braudel was een vooraanstaand lid van de Parijse École des Annales. In zijn werk combineerde hij geschiedwetenschap met economie, antropologie en geografie. Braudel werd vooral bekend door het gebruik van zijn drietrapsmotor, bestaande uit structuren, conjuncturen en gebeurtenissen. Op deze wijze kon men historische kennis opdoen vanuit verschillende invalshoeken over een lange periode.

Dit is tevens de invalshoek die Wim Davidse wederom heeft toegepast in dit rapport. In het eerste Future Shift rapport uit 2009 konden we aantonen dat de druk op de marges in vele sectoren binnen de zakelijke dienstverlening al veel langer gaande was. In dit rapport kunnen we wederom bevestigen dat de margedruk aanhoudt voor grote delen binnen de zakelijke dienstverlening. Deze ontwikkeling maakt twee zaken duidelijk. In de eerste plaats wordt het steeds duidelijker dat de winstmarges uit de tijden van voor de crisis niet meer terugkomen. In de tweede plaats wordt het pijnlijk duidelijk dat in veel sectoren – en zeker ook de zakelijke dienstverlening- de noodzaak voor innovatie en nieuwe businessmodellen en verdienmodellen groot is.

Deze broodnodige innovatie begint met het ‘opengooien’ van de ramen van de organisatie. De zogeheten ‘outside-in’ analyse (het begrijpen van de wereld om ons heen) rechtvaardigt een belangrijke plek binnen business development, innovatie en aandacht op de management agenda.

Ik wens u veel leesplezier!

Han Mesters

 

Future-Shift-Feb-2016-ABN-AMRO.pdf (1 MB)
Download