Blijf Bewegen

door: Anja van Balen

Dit adagium geldt zowel voor de gemiddelde mens als de zorgorganisaties in ons land. Tijdens het WTT spreekt prof. Erik Scherder over het belang van bewegen op ons brein, ook voor ouderen. Als je beweegt, blijven je spieren en het brein fitter. Maar bewegen is óók van belang voor zorgaanbieders. Dit geldt voor het laten bewegen van de bewoners én voor het bewegen van de organisatie.

Fittere Nederlander

Het laten bewegen van bewoners van een zorginstelling gebeurt door hen steeds meer en steeds langer dingen zelf te laten doen. Eten aan tafel in plaats van in bed, ook al is eten in bed gemakkelijker voor het personeel. Zelf brood smeren en een ei pellen, deelnemen aan activiteiten en er zelf naar toe lopen, hoe lastig dit ook gaat. Alles helpt. Het scheiden van wonen en zorg voor de lichtere zorgklassen draagt ook bij aan de lichaamsbeweging van onze senioren. Een rondgang langs zorginstellingen leert dat de instroom van nieuwe bewoners veel langzamer gaat dan verwacht. De mensen kiezen pas voor een plek in een instelling als het thuis echt niet langer meer gaat. Het langer thuis wonen resulteert in veel ongemakken en afhankelijkheid van de mantelzorger. Maar het leidt ook tot langer blijven bewegen. Dit is goed voor de spieren – die beweging nodig hebben om voedsel om te zetten in spieren – als voor het brein dat beweging nodig heeft om de breincellen in conditie te houden. Zouden we over tien jaar kunnen concluderen dat het scheiden van wonen en zorg heeft bijgedragen aan meer beweging en de conditie van de gemiddelde Nederlander? Dat zou een geweldig neveneffect zijn.

What’s next?

De conditie van een organisatie is een onderwerp waar wij dagelijks mee bezig zijn. Fitheid voor de huidige markt, maar zeker ook voor de toekomst. De meeste organisaties weten wel hoe de zorg er uit moet zien en in welke panden dit gaat gebeuren. Een goede uitvoering vereist echter het nodige uithoudingsvermogen. Om als organisatie in conditie te blijven, moet je naar de toekomst kijken: what’s next? Wat gaat maatschappelijk verantwoord ondernemen zorgorganisaties brengen? Duurzaamheid voor People, Planet en Profit: dat zijn de kernwoorden in de komende jaren. Hoe kan een fitte organisatie zich warmlopen voor deze aandachtsgebieden?

Fit voor de toekomst

‘People’ is bij uitstek een aspect waar de meeste zorgaanbieders goed in zijn. Hieraan geven zij onder meer invulling door opleidingsprogramma’s en te leren van anderen. Gelukkig wordt kennis door overheidsprogramma’s als In voor Zorg goed gedeeld. ‘Planet’ is een thema waarover wij ook mee meedenken. Zoals over de vraag hoe het gebruik van fossiele brandstoffen kan worden teruggedrongen. Zowel het terugdringen van gebruik als het inzetten van alternatieve brandstoffen zijn hierbij cruciaal. Als ABN AMRO investeren we graag in de toekomst van organisaties, zodat zij ook op dat gebied fit blijven. Profit, tot slot. Winst voor de organisatie is als eten voor het organisme en slapen voor het brein: een minimale voorwaarde om te overleven. Om winst te blijven maken en financieel fit te blijven, moet de organisatie zich voorbereiden op veranderingen. Verandering in de zorgvraag en in het zorgaanbod. De opkomst van e-health, en domotica,, veranderingen op het gebied van zorginhoud en de sterkere concurrentie van nieuwe- buitenlandse- toetreders in de deels geprivatiseerde zorgmarkt zijn uitdagingen waarop zij zich nu moeten voorbereiden.