Verkopen retailers omhoog maar druk op winstmarge

door: Sonny Duijn

De herstelbeweging die de detailhandel in 2014 inzette, kreeg in 2015 vervolg. De sector komt echter van ver. Verkoopvolumes liggen nog altijd 10,5% lager dan acht jaar terug. Door het uitbreken van de crisis hield de consument vaker de hand op de knip. De consumentenbestedingen liggen nu 2,7% onder het niveau van voor de crisis. De afname van koopkracht (van 2010 tot en met 2013) en de crisis op de woningmarkt droegen daar natuurlijk aan bij. Bovendien veranderde het consumentengedrag. Een deel van het geld dat consumenten in de winkelstraat uitgaven, wordt nu op internet besteed. In de afgelopen acht jaar zijn de online bestedingen ruimschoots verdrievoudigd. Een aantal winkeliers heeft online de boot gemist. In combinatie met de economische omstandigheden heeft dit een grote impact op de detailhandel: sinds de crisis uitbrak gingen 5.200 bedrijven in de sector failliet.

2016 wordt een hoopgevend én uitdagend jaar voor de detailhandel. Mede geholpen door hogere lonen en een lagere werkloosheid, gaat de consument meer uitgeven. De verkoopvolumes van onder andere de kledingwinkels en supermarkten laten groei zien. De verkoopvolumes van de detailhandel als geheel stijgen naar verwachting met 2,25%. Door de grote concurrentie blijft er echter druk op de winstmarges bestaan. De forse groei in online verkopen zwengelt die competitie verder aan. Bovendien verkopen winkeliers in hun ijver om onderscheidend vermogen te bieden, meer branchevreemde producten dan voorheen. Diverse subbranches binnen de detailhandel beconcurreren zodoende elkaar. Bouwmarkten hebben de bodem bereikt. Voor de spelers wordt een internationale fusie een aantrekkelijke business case.

Download hier het hele rapport:

PrognosedocumentRetailprognosesDEFV2.pdf (509 KB)
Download