Stand van de Industrie: vertrouwen blijft stabiel

door: Casper Burgering

Stand vd Industrie-januari 2016.pdf (2 MB)
Download

In deze publicatie: De PMI bleef de afgelopen 3 maanden nagenoeg stabiel: de index nam licht af van 53,7 in november naar 53,4 in december. Het producentenvertrouwen houdt goed stand en de consument laat zien dat ze bereidt is om meer te besteden. Het sentiment in de basismetaalindustrie is sterk afgezwakt in december met name door de druk op industriele metaalprijzen

Industriële activiteit VS staat onder druk…

Voor de tweede opeenvolgende maand neemt de PMI in het Verenigd Koninkrijk (VK), de Verenigde Staten (VS) en Oostenrijk scherp af. Met name de industriële activiteit in de VS staat dit keer in de schijnwerpers, want op sheet 5 zien we ook dat de industriële activiteit in de VS onder druk staat. Vanwege de dure dollar valt de groei van het aantal exportorders voor industriële goederen tegen en ligt de focus nu sterk op de binnenlandse consumptie. Ook het VK heeft te maken met een relatief dure wisselkoers. De binnenlandse verkopen houden nog redelijk stand. De problemen voor de industriële sector in Brazilië houden aan. De PMI voor de verwerkende industrie zwakte verder af vanwege de sterk afnemende vraag (zowel de binnenlandse als de buitenlandse vraag). Ook de activiteit in China staat in de krimpfase, maar daar neemt het tempo van de afname iets af. In Rusland staat de PMI nog net boven de 50.

Vertrouwen onder ondernemers stabiel eind 2015

Veel Nederlandse industriële ondernemers hebben eind 2015 nog vertrouwen in hun bedrijfsactiviteiten. Zowel de PMI, het producentenvertrouwen als het economisch sentiment staan nog steeds goed gepositioneerd. De PMI staat op 53,4, ruim boven de neutrale grens van 50 en ook ruim boven het lange termijn gemiddelde van 51,8 punten. Het producentenvertrouwen houdt ook goed stand en de consument laat zien dat ze bereidt is om meer te besteden aan vooral duurzame goederen. Het consumentenvertrouwen laat in december wel een afname zien, maar dat past in de grilligheid van de reeks. Wat opvalt is dat het sentiment vooral in de basismetaalindustrie sterk is afgezwakt in december. Deze sterke afname heeft een relatie met de sterk gedaalde prijs voor basis- en ferrometalen gedurende 2015. Ook in de transportmiddelenindustrie is het sentiment overwegend negatief, terwijl ondernemers in de overige branches overwegend positief gestemd zijn, met meubelindustrie als uitschieter.

In grondstoffen blijven China, het sentiment en overaanbod de prijstrends dicteren

grondstof