Sectorprognoses 2016-2017: aanhoudende groei

door: Jacques van de Wal

Macrobeeld: groei boven ‘kruissnelheid houdt aan

In 2015 maakte de Nederlandse economie een groeispurt. Met een groei van ca 2% verdubbelde de groei ten opzichte van 2014. De groei werd breed gedragen. In recente jaren leunde de Nederlandse economie sterk op de uitvoer. Maar voor het eerst sinds jaren leverden de export, investeringen én consumptie allemaal een bijdrage aan de groei. De gezamenlijke bijdrage van consumptie en investeringen aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) was in 2015 zelfs groter dan die van de export. Dit heeft in belangrijke mate te maken met de omslag op de woningmarkt en de toegenomen investeringen in woningen. En ook met het toegenomen beschikbare inkomen van consumenten en de toegenomen werkgelegenheid. In 2016 en 2017 denken wij dat de Nederlandse economie ook boven de 2% kan groeien.

2016: derde jaar van onafgebroken groei voor meeste sectoren

Het geschetste patroon heeft natuurlijk zijn weerslag op de ontwikkelingen in sectoren. Omdat de export al weer heel vroeg in de crisis groeide, noteerden bedrijven die afhankelijk zijn van export – veel te vinden in de agrarische sector, food en industrie – sneller groei dan bedrijven in andere sectoren. Maar nu ook de investeringen en consumptie weer toenemen, is er al sinds 2014 weer groei in alle sectoren in het bedrijfsleven (zie tabel). Retail en de bouw waren de laatste sectoren waar de omslag naar groei werd gemaakt. Met onze sectorprognoses voor 2016- 17, verwachten wij dat de meeste sectoren in het bedrijfsleven een periode van 4 jaar onafgebroken groei zullen gaan realiseren.

Download hier ons complete rapport met Sectorprognoses.

Sectorprognoses_jan2016_def.pdf (587 KB)
Download