Schakelen tussen verschillende financieringsvormen

door: Bart Banning

bart mediaTrends die van invloed zijn op de kredietvormen waaraan bedrijven in de sector Transport en logistiek behoefte hebben. Zo is lease een financieringsvorm die in de komende jaren terrein wint, onder meer om het behoud van liquiditeit te waarborgen.

Welke trends spelen een belangrijke rol in de sector?
Door het gunstige economische klimaat nemen de vervoersstromen en volumes toe in Nederland, maar ook in de ons omringende landen. Bedrijven krijgen weer lucht en er is sprake van een robuuste groei in de gehele sector. In het internationale wegtransport is sprake van goede volumes, maar ook van veel concurrentie. In deze markt is hierdoor veel capaciteit beschikbaar, waardoor prijsherstel uitblijft. Het positieve sentiment is niet alleen zichtbaar in het wegtransport, maar ook in de binnenvaart. Ook hier zijn de volumes beter en is door de lage waterstanden van de afgelopen maanden, waardoor per schip minder vracht kan worden vervoerd en meer capaciteit nodig is, sprake is van prijsherstel. Met name transportbedrijven investeren weer – in bedrijfsmiddelen, in mensen en in IT. Uit cijfers van de European Automobile Manufacturers Association blijkt dat de truckverkopen in Europa al enige tijd stijgen. Technologie, met name digitalisering, speelt daarnaast een steeds grotere rol. Waar IT vroeger ondersteunend was, is het nu sturend en cruciaal voor het verdienmodel. Een goede IT-infrastructuur en hoge automatiseringsgraad zijn voorwaarden om het bedrijf goed te kunnen aansturen en managementinformatie te ontsluiten. Kleinere bedrijven hebben hier nog een achterstand. Redenen zijn het ontbreken van budget en de kennis om de juiste keuzes te kunnen maken.

Heeft dit invloed op de financieringsbehoefte van bedrijven?
De financieringsbehoefte in de sector neemt toe. Logistieke en transportbedrijven scoren hoog op de Financieringsmonitor. Zij hebben namelijk veel bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor Asset Based Finance. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is lease als financieringsvorm veel meer ingeburgerd dan in Nederland. Dat komt doordat in Nederland voorheen veel bedrijfsmiddelen vanuit het eigen vermogenen bancair gefinancierd werden. De leasevorm zal in de komende jaren terrein winnen. Dit heeft twee redenen. Ten eerste de groeiende behoefte aan het behoud van liquiditeit. En ten tweede dat de objectkennis van leasebedrijven voordelen heeft voor het kunnen aanbieden van een hogere bevoorschotting aan bedrijven. Ook debiteurenfinanciering wordt veel ingezet via ABN AMRO Commercial Finance, maar er is zeker ook behoefte aan nieuwe financieringsvormen. De opkomst van crowdfunding, met bedrijven als Collin Crowdfund, laten zien dat het echt kan. Het is positief dat meerdere partijen bereid zijn om te investeren in de sector. Het aandeel van crowdfunding is in absolute aantallen nog klein. In 2013 ging het om 34 miljoen euro, in 2014 steeg dit naar 63 miljoen euro en ook dit jaar is sprake van een verdubbeling. Relatief is de stijging dus zeer sterk. Dit past in het tijdsbeeld, nu van bedrijven wordt verwacht dat ze meer andere funding inbrengen bij een financiering. Het is een goede zaak dat nieuwe partijen een bijdrage leveren aan een bestendige kredietverlening aan bedrijven.

Hoe speelt ABN AMRO in op deze ontwikkelingen?
In dit veranderende financieringslandschap worden samenwerking en communicatie steeds belangrijker. De bank kan een verwijsfunctie vervullen en binnen haar netwerk de weg wijzen naar alternatieve investeerders. Hoewel banken het primaire loket voor krediet blijven, kunnen zij als spil fungeren tussen partijen die financiering kunnen aanbieden. We zijn goed op de hoogte van wet- en regelgeving, hebben kennis van de sector, de risico’s en inzicht in de waardeontwikkeling van bedrijfsmiddelen. In deze sector moeten bedrijven erg flexibel zijn en snel kunnen op- en afschalen. Hiervoor heb je ook flexibele financiering nodig, zowel qua structuur als in omvang. Bedrijven doen er goed aan vroegtijdig te inventariseren én te communiceren wat hun toekomstige financieringsbehoefte is. Past dit bij de leencapaciteit van het bedrijf en hoe kun je hierover beschikken op het moment dat financiering nodig is? Op deze vragen moet je tijdig inspelen, juist omdat je ook als bedrijf snel wilt handelen als het nodig is.

Hoe staat de sector er in de komende jaren voor?
Zoals gezegd, heeft de sector een goede uitgangspositie. Tegelijkertijd moeten we de ogen niet sluiten voor ontwikkelingen in de BRIC-landen en de beperkt groeiende luchtvrachtsector. Voorop staat dat bedrijven moeten zorgen dat zij hun IT-infrastructuur goed op orde hebben. De realisatie van Tweede Maasvlakte in Rotterdam kan een enorme positieve impuls geven aan de volumes van bedrijven die hun functie hebben in de achterlandlogistiek. Dat geldt ook voor de groeipotentie van Zeehavens Amsterdam door de komst van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Er moet optimaal worden samengewerkt tussen havenbedrijven en de bedrijven in de sector die deze volumes zo efficiënt mogelijk moeten verwerken. IT gaat hierin een belangrijke, sturende rol spelen. Maar vergeet de menselijke factor niet, want deze is cruciaal voor succes.