Omzet zakelijke dienstverlening stijgt fors

door: Eric Huliselan

Omzet stijgt fors in 2015

De ontwikkeling van de omzet in de zakelijke dienstverlening is nauw verweven met die van de Nederlandse economie. Veelal laten de Nederlandse economie en de omzet van zakelijke dienstverleners jaarlijks dezelfde beweging zien, of dat nu naar boven of naar beneden is. In de grafiek hiernaast zien we dat dat op een paar jaar na ook het geval is. In de laatste twee jaar neemt met de aanhoudende economische groei de omzet van de sector flink toe. Naar onze inschatting is de omzet in 2015 met 6,5% gestegen. De omzet in 2015 komt daarmee uit boven de piek in 2008. Verwacht wordt dat de economie dit jaar en volgend jaar verder groeit. Hier zal de sector van profiteren. Wel voorzien wij enige afvlakking van de omzetgroei vanwege omstandigheden die per branche verschillen. Desondanks blijft de groei met gemiddeld 5¾% per jaar op een hoog niveau.

Minder faillissementen

Omdat de omzet de laatste jaren substantieel is toegenomen zijn er ook veel minder bedrijven in financiële problemen gekomen. Dit is te zien aan de afname van het aantal faillissementen in de sector. Daarbij is ook nog het aantal faillissementen per 1.000 bedrijven gedaald zoals de grafiek hieronder laat zien. In 2015 kwam het aantal gefailleerde bedrijven uit op bijna 3 per 1.000 bedrijven, in 2009 was dat 6 op de1.000.

Download onderstaand onze volledig sectorprognose voor de zakelijke dienstverlening:

Sector-prognoses-zakelijke-dienstverlenening-jan-16.pdf (482 KB)
Download