FX Weekly – Sentiment verbetert

door: Georgette Boele , Roy Teo

FX-Weekly-29-januari-2016.pdf (374 KB)
Download

In deze publication: Monetaire verruiming Japanse centrale bank zet yen onder druk. Markt verwacht dat Fed rente minder snel verhoogt en dit drukte de koers van de dollar. Wij verwachten dat dit tijdelijk zal zijn en handhaven onze eindejaarsvoorspelling voor EUR/USD. Herstel van olieprijzen steunt valuta’s van olie-exporteurs

 

 

Japanse centrale bank verruimt het monetaire beleid verder

Vanochtend heeft de centrale bank van Japan aangekondigd het monetaire beleid verder te verruimen. Dit gebeurde door een negatieve rente in te voeren voor nieuwe reservetegoeden die banken bij de centrale bank aanhouden. Deze beleidsmaatregel zorgde voor een verkoopgolf van de Japanse yen. Het beleggerssentiment op de valutamarkten verbeterde ook.

160129 - FX1

Verlaging van renteverwachtingen drukt de koers van de dollar …

In de aanloop naar de bijeenkomst van het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), stelden de markten hun verwachtingen ten aanzien van verdere renteverhogingen naar beneden bij. Als gevolg hiervan kwam de Amerikaanse dollar (USD) onder druk. Dit zorgde ervoor, in combinatie met de lagere olieprijzen en de hoop op wereldwijde monetaire stimulering, dat de stemming onder beleggers positiever werd. De persverklaring van de Fed was milder van toon dan verwacht, zodat de dollar licht onder druk bleef. De financiële markten gaan er nu van uit dat de Fed de rente dit jaar slechts één keer verhoogt. Wij denken dat ze hiermee te behoudend zijn en rekenen nog steeds op drie rentestappen van elk 25 bp, waarvan de eerste in juni zal worden gezet. Het risico is overigens wel toegenomen dat de Fed de rente later of minder vaak verhoogt.

Wat de eurozone betreft, verwachten wij dat de ECB de officiële depositorente in twee stappen van elk 10 bp (in maart en juni) verlaagt naar -0,5%. Verder gaan wij ervan uit dat in maart wordt besloten om het aankoopprogramma met EUR 10 miljard per maand uit te breiden. Als het beleggerssentiment verbetert, gesteund door betere macrocijfers en een prijsstabilisatie van olie en andere grondstoffen, voorzien wij een comeback van monetaire divergentie als koersbepalende factor op de valutamarkten. Wij verwachten dan ook dat de EUR/USD zich in de loop van het jaar richting pariteitsniveau (EUR 1 = USD 1) beweegt.

160129 - FX2

Herstel van olieprijzen steunt valuta’s van olie-exporterende landen

Het prijsherstel van olie en andere grondstoffen gaf de munten van grondstofexporterende landen, zoals de Russische roebel (RUB), de Noorse kroon (NOK) en de Canadese dollar (CAD), de wind in de rug. Afgezet tegen de slotkoersen van vorige week donderdag steeg de roebel ruim 8% ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De Noorse kroon en de Canadese dollar deden het ook goed. Beide munten zijn in de afgelopen maanden op grote schaal verkocht onder invloed van de steeds verder zakkende olieprijzen. Wij achten de kans reëel dat de Canadese centrale bank de rente in april verlaagt. De monetaire divergentie tussen de VS en Canada zal dit jaar naar verwachting de koers van de CAD drukken. Wij handhaven onze eindejaarsprognose voor de USD/CAD op 1,48. Ook de kans dat de Noorse centrale bank de rente op 17 maart verlaagt om het effect van de lage olieprijzen op de economie te temperen, is toegenomen.

Chinese yuan stabiliseert nu Chinese autoriteiten in actie komen …

In de afgelopen week verhoogde de Chinese centrale bank (PBoC) de dagelijkse referentiekoers van de yuan om de vrees in de markt te bestrijden dat de Chinese autoriteiten streven naar een devaluatie van de yuan. Wij vermoeden ook dat de PBoC heeft geïntervenieerd op de valutamarkt om de yuan te steunen. Dit versterkte het risicosentiment ten aanzien van valuta’s van opkomende markten. De PBoC heeft verklaard dat zij via geldmarkttransacties meer dan 600 miljard yuan in het bankenstelsel zal pompen, met als doel de potentiële grote seizoenmatige liquiditeitsvraag rond het Chinees Nieuwjaar op te vangen en de druk op de yuan te verlichten. Speculatieve verkooptransacties in de yuan zijn ook afgenomen na berichten dat de PBoC diverse maatregelen heeft genomen om het toezicht op shortposities in de yuan te verscherpen.

… terwijl verdere liberalisatie van valutabeleid op korte termijn onwaarschijnlijk is

Wij denken nog steeds dat de doelstelling van de autoriteiten op de langere termijn is om de internationalisatie van de yuan te bevorderen. De recente initiatieven onderstrepen echter opnieuw hun bereidheid om op de korte termijn stabilisatiemaatregelen te nemen (zoals kapitaalcontrole), mocht dit nodig geacht worden voor de financiële stabiliteit. Een verdere liberalisatie van het valutabeleid (verruiming van de bandbreedte voor de wisselkoers) is op de korte termijn niet waarschijnlijk, omdat dit de vrees in de markt dat de PBoC aanstuurt op een devaluatie, alleen maar zou versterken. In dat geval zou het risico van kapitaaluitstroom groter worden en zou de centrale bank haar valutareserves in snel tempo moeten aanspreken. Wij handhaven onze raming dat de yuan geleidelijk in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar daalt tot circa 6,70 eind dit jaar.

160129 - FX3

160129 - FX4