Focus op investeringen – Zijn de investeringen te laag ?

door: Nico Klene

Focus-op-investeringen.pdf (484 KB)
Download
  • Investeringsniveaus zijn tijdens de beide recessies flink gedaald.
  • In Nederland was de terugval groter dan in de eurozone.
  • Gecorrigeerd voor prijsstijgingen was die daling echter duidelijk kleiner.
  • De daling deed zich vooral voor bij de woninginvesteringen, die zeer sterk afnamen.
  • Daling van de investeringen is vrijwel geheel toe te schrijven aan forse productiekrimp.
  • Inmiddels is het investeringsniveau in Nederland weer gestegen – méér dan in de eurozone.
  • De bedrijfsinvesteringen (excl. woningen) in % van het BBP zijn nu – in volume – hoger dan het gemiddelde niveau in de periode 1995-2007 – én hoger dan het eurozonegemiddelde.