Digitale Transformatie – Industrie

door: Casper Burgering

Digitalisering industrie verdient topprioriteit

Het speelveld voor de industriële ondernemer is veranderd. Waar voorheen de vraag nog redelijk voorspelbaar en stabiel was, is de vraag nu meer gefragmenteerd. Bedrijven hebben te maken met niches in plaats van homogene eindmarkten. Duidelijk is dat de digitale transformatie hieraan ten grondslag ligt en dat dit de komende jaren doorzet. Veel ondernemers in de industrie zijn er inmiddels van overtuigd dat met verdere digitalisering meer efficiencyslagen gemaakt kunnen worden. De kunst is om klanten zowel voor als na de verkoop van het industriële product met de juiste service, tools en transparantie te bedienen. De beweging naar meer maatwerk is hiermee ingezet, maar daardoor neemt de complexiteit van het productieproces ook toe. Intensievere communicatie met en monitoring van klanten, leveranciers en personeel vormt hierbij de basis. Het vergt echter wel veel tijd en geld om de transformatie concreet te maken en onze inschatting is dat het pad eerder evolutionair dan revolutionair zal verlopen. Vast staat echter dat steeds meer bedrijven de komende jaren zullen gaan investeren in sociale media, mobiele apps, digitale sensoren en andere technieken in een poging om de keten 24/7 zo goed mogelijk te kunnen volgen. Het zal op den duur de basis worden van het verdienmodel voor veel bedrijven. Met de introductie van vernieuwende technologieën zal het bedrijf beter in staat zijn om toekomstige vraag in te schatten, klanttevredenheid te verhogen en het productieproces zo efficiënt mogelijk in te richten. De digitale strategie zal de doorslaggevende succesfactor worden, mits deze strategie goed en doordacht wordt uitgevoerd.

Download hier het hele rapport: Digitale Transformatie-Industrie jan2016.pdf (311 KB)

In de reeks “Digitale transformatie in sectoren” verscheen op 3 december 2015 het eerste rapport met als titel ‘Digitale transformatie na de hype: elke sector, elk bedrijf krijgt er mee te maken‘. Dat rapport was het “framework” voor de nadere analyse per sector, waarvan dit rapport er één is.