Chinese import industriële metalen blijft op peil

door: Casper Burgering

Industriele Metalen Monitor-januari 2016.pdf (385 KB)
Download

In deze publicatie: Ondanks het onrustige begin dit jaar blijft onze visie in tact: prijsherstel gedurende 2016. De Chinese importen van ijzererts en kopererts naar recordhoogtes eind 2015. De staat van de Chinese economie dicteert het sentiment en geeft de prijzen hun richting.

Het tumultueuze begin van 2016 leidt niet tot andere visie

Ondanks het onrustige begin van 2016 – met name door de tumult in China – blijven wij van mening dat de mondiale economische groei dit jaar zal doorzetten. En deze aanhoudende groei in de mondiale economie biedt een solide basis voor de vraag naar industriële metalen. Wij denken dat de economie in een geleidelijk tempo verder zal afkoelen en dat de Chinese autoriteiten de economie zullen stimuleren mocht dat echt noodzakelijk zijn. De afkoeling van de Chinese economie heeft als keerzijde dat ook de groei van de vraag naar industriële materialen zal afnemen. Ondertussen zal de economie van de eurozone zijn groeipad vasthouden komend jaar, mede ondersteund door stimuleringsmaatregelen vanuit de ECB. Voor de Amerikaanse economie geldt dat de binnenlandse vraag (met name van consumenten) krachtig genoeg is en dat zowel de arbeidsmarkt als de huizenmarkt verder herstel zullen laten zien in 2016.

Industriële output in VS en Japan onder druk

De industriële sector staat in een aantal landen onder druk door afnemende bedrijfsactiviteiten. In de VS is de industriële activiteit in november voor het eerst afgenomen op jaarbasis na bijna zes jaar van onafgebroken groei in de output. De sector heeft vooral last van de relatief dure dollar, waardoor twee problemen ontstaan. Enerzijds maakt het de export van Amerikaanse industriële producten duurder in de tegenvaluta (dus minder exportvraag) en anderzijds wordt de import interessanter. Ook in Japan staat de industriële output onder druk en 2015 zal worden afgesloten met een lichte krimp (van circa 1%). In november daalde de Japanse output vooral in de machinebouw, chemie en de metaalsector. De industriële sector in China laat nog steeds een groei zien en is in 2015 (t/m november) met gemiddeld 6,1% j-o-j toegenomen. Maar de afname van het groeitempo gaat hard en heeft door de jaren heen al veel terrein verloren. Het klein lichtpuntje vormt de output in de eurozone. Ondanks dat de productie in november nog tegenviel, is de output met gemiddeld 1,4% j-o-j gegroeid tot en met november. Een positief geluid maar vanuit historisch perspectief is dit nog weinig spectaculair

Industriële metaalprijzen zwak uit de startblokken

De eerste week van 2016 was alles behalve een rustige start en weer lukte het China om alle aandacht op zich te vestigen. De Chinese munt werd gedevalueerd en dat veroorzaakte een negatieve reactie op de beurzen. De nervositeit over de Chinese economie nam een vlucht en als gevolg daarvan verloren basismetaalprijzen flink terrein. Maar positief nieuws was er gelukkig ook. Er werden relatief gunstigere handelscijfers bekend gemaakt. De totale export groeide onverwacht in december met 2,3% j-o-j en daarmee was er sprake van enig herstel na een periode van krimp. En de Chinese invoer-cijfers wijzen op een stabilisatie eind 2015, waarbij de import van industriële metalen al enige tijd stabiliteit vertoonde. Maar op deze cijfers reageerden de prijzen amper. Een hoge mate van beschikbaarheid in veel markten houdt de prijzen laag. Elke productiebeperking is dus van harte welkom. Maar dit kwartaal zullen de staat van de Chinese economie en het sentiment nog steeds alle aandacht opeisen en uiteindelijk de prijzen hun richting geven.
Chinese import van ijzererts herstelt ijzersterk eind 2015
In onze Metalen Monitor van begin november vorig jaar vroegen wij ons af wanneer de ijzerertsvoorraden in China uitgeput zouden raken. We merkte toen namelijk op dat de kans groot zou zijn dat – mede door de sterk gedaalde voorraden in China, in combinatie met de traditioneel sterke K4 en K1 2016 – dit zou resulteren in nieuwe koopactiviteit. De opleving van de vraag kondigde zich al vrij snel aan, want gedurende november en december namen de importen zeer sterk toe, met record importvolumes in december. Maar ondanks de sterke toename van de vraag vanuit China bleef een prijsreactie uit. De mondiale beschikbaarheid van ijzererts is namelijk nog steeds zeer ruim en dat dempt een opwaartse prijsbeweging. De goede beschikbaarheid is voor veel staalfabrieken bovendien een argument om niet al teveel materiaal in te kopen. Zodra meer productiebeperkingen worden aangekondigd of sluitingen van mijnen plaatsvinden en het aanbod significant afneemt, zal een sterker prijsherstel zich voordoen.

Chinese export van staal zet onverminderd door

De export van Chinees staal groeit verder. In 2015 is de Chinese export met 22% toegenomen. Het Chinese overschot aan staal vindt zijn weg naar internationale afzetmarkten en dit goedkopere staal zet druk op die markten. De Chinese staalproductie daarentegen is met circa 2% afgenomen in 2015. Dit zou in zekere zin goed nieuws moeten zijn voor een sector die gebukt gaat onder overcapaciteit, maar het tempo van de krimp is niet voldoende om marktbalans te creëren. En daarmee blijven onze vooruitzichten voor de staalsector nog negatief en lijkt het erop dat 2016 geen spectaculair jaar zal worden voor veel prijsherstel. De verwachtingen voor de vraag naar staal in veel regio’s zijn daarvoor nog te zwak en de onbalans is nog te groot. Wij denken wel dat er nog maar weinig ruimte is voor verdere dalingen van de prijzen, gegeven het feit dat veel staalfabrieken nu al materiaal verkopen onder de kostprijs op zowel export- als de binnenlandse markten.

In 2016 basismetaalmarkten in balans

De Chinese metaalproducenten voelen ook de pijn van lage prijzen en zijn gaan inzien dat aan de overcapaciteit gewerkt moet worden. In aluminium, koper, nikkel en zink zijn al diverse plannen aangekondigd om de capaciteit in China te reduceren. Maar per saldo hebben deze capaciteitsreducties nog maar weinig impact op het marktsentiment. Ook diverse andere mijnbedrijven en producenten zijn inmiddels ook overgegaan tot inperkingen van de output (zoals Glencore, Alcoa). Alle aangekondigde productiebeperkingen werken uiteindelijk door in de verwachtingen voor de marktbalansen voor basismetalen in 2016 en 2017. Dit jaar zal het overaanbod aan aluminium flink afnemen en krijgen we te maken met een licht overaanbod. In koper, nikkel en zink zullen lichte tekorten ontstaan.

Chinese import van kopermateriaal neemt toe

Niet alleen de invoer van ijzererts maakte eind 2015 een eindspurt. Ook de invoer van koperertsen steeg naar recordhoogtes in november en december. Mede door deze sterke toename nam de import van koperertsen met 12,3% toe in 2015. Ook de invoer van halffabricaten van koper en koperproducten steeg in 2015, maar met 6,2% groei ligt het tempo lager. Het toont onder meer aan dat de behoefte aan koper in China nog steeds groot – met name ten behoeve van de uitbreidingen in het electriciteitsnetwerk – en dat China een strategisch inkoper is bij relatief lage prijzen. De prijs van koper bereikte namelijk een laagterecord en zakte naar een vergelijkbaar niveau van mei 2009. Nog zwakkere prijzen kunnen meer strategische inkopen veroorzaken. Ondanks het feit dat de marktbalans er gunstig uitziet voor 2016 en 2017, dicteert het sentiment over de Chinese economie de prijzen en is er nu nog teveel weerstand voor een verbetering in de prijzen. Pas op het moment dat de Chinese economie weer een gezonde reeks goede macro-economische cijfers produceert, kan het sentiment kantelen. Tot die tijd zullen de prijzen voor vrijwel alle basismetalen zwak blijven.