Visie op rente en euro – Vuurwerk van de ECB?

2015-12-visie.pdf (132 KB)
Download

Visie begin december – vóór vergadering ECB

De ramingen voor de rente in de eurozone zijn níet gewijzigd, die voor de Amerikaanse rente en de euro-dollarkoers wel:
• De Fed verhoogt de rente waarschijnlijk tóch al deze maand.
• De dollar zal daardoor eerder pariteit bereiken dan we begin vorige maand verwachtten.
• De korte rentes zullen nog een fractie dalen en dan lang laag blijven. De lange rente kan in de loop van 2016 licht oplopen.
• De ECB gaat waarschijnlijk deze week de rente verlagen.

Fed gaat rente deze maand verhogen

Nadat eerder enkele belangrijke macro-economische cijfers van de VS waren tegengevallen, liet het banencijfer van oktober weer een forse verbetering zien, zo bleek begin november. Daardoor vatte de verwachting weer post dat de Fed de rente in december zou gaan verhogen. De Fed had immers ook al na de rentevergadering van eind oktober laten blijken dat de deur voor een renteverhoging in december nog open stond. Latere uitspraken van Fed-voorzitter Janet Yellen wezen eveneens in die richting. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat de Fed de rente 17 december zal verhogen.

Maar ECB gaat waarschijnlijk flink verruimen

3 december wordt er vuurwerk van de ECB verwacht. Vorige maand schreven we al dat de ECB waarschijnlijk niet alleen de kwantitatieve verruiming (QE) gaat uitbreiden, maar bovendien de rente gaat verlagen. Die laatste verwachting was gebaseerd op uitspraken van ECB-president Mario Draghi tijdens de persconferentie in oktober. De aanleiding voor die uitspraken was dat de ECB-bestuursleden zich zorgen maakten over de te lage inflatie. Latere uitlatingen door Draghi wijzen ook in de richting van meer verruiming: de ECB zal “optreden met alle middelen die ons binnen ons mandaat ter beschikking staan.”

Gaandeweg zijn daardoor de verwachtingen op de financiële markten hoger gespannen geraakt. Om de markten nog te imponeren zal de ECB dan ook met een stevig pakket aan maatregelen moeten komen. De Bank zou daarom de deposito¬rente wel eens met twintig basispunten kunnen verlagen. Dat is meer dan we een maand geleden aannamen. Deze rente wordt dan nóg negatiever.

Eerder gingen we er al van uit dat de ECB de maandelijkse omvang van haar obligatieaankopen gaat verhogen én dat zij langer door zal gaan met QE dan tot en met september 2016. Om dit te kunnen realiseren zal de ECB mogelijk besluiten om ook obligaties van regionale overheden te gaan opkopen.
De driemaands Euriborrente kan nog iets verder dalen en zal vermoedelijk nog in 2017 negatief blijven.

Als de ECB 3 december inderdaad fors uitpakt, moeten we mogelijk onze ramingen aanpassen.

Lange rente kan tijdelijk nog iets dalen

De lange rente kan in de nabije toekomst nog wat dalen als gevolg van de uitgebreidere monetaire stimulering door de ECB. Daarmee wordt het (opwaartse) effect van de rente-verhoging in de VS op de lange rente in de eurozone ongedaan gemaakt. Volgend jaar zal de lange rente waarschijnlijk licht stijgen vanwege de toenemende economische groei in de eurozone. De stijging van de lange rente wordt echter beperkt door de zeer lage korte rente.

Euro wordt zwakker

Als gevolg van het uiteenlopende monetaire beleid in de VS en de eurozone zal de koers van de euro naar verwachting in 2016 verder dalen. Door de uitspraken van Draghi is de dollar trouwens alweer sterker geworden.

Voor het eind van 2015 voorzien wij een koers van USD 1,05 per euro. In het voorjaar wordt vervolgens een koers van 1,00 bereikt (‘pariteit’), waarna een verdere daling volgt richting 0,95 eind 2016. In 2017 zal de euro naar verwachting echter weer sterker worden ten opzichte van de dollar. De financiële markten zullen dan namelijk voorsorteren op het einde van de beleidsversoepeling door de ECB, terwijl het effect van de renteverhogingen door de Fed tegen die tijd al bijna volledig in de verwachtingen is verwerkt.