Uitzendmarkt groeit, terwijl spelers profilering aanpassen

door: Eric Huliselan

Branche-update-uitzendbureaus-dec-20151.pdf (269 KB)
Download

Met de economische groei nemen het aantal uitzenduren en de omzet van uitzendbureaus toe. Naar verwachting groeit de economie verder maar niet in die mate dat de uitzendmarkt een extra duwtje krijgt zoals dat in het verleden het geval was. Positief voor uitzendbureaus is dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt doorzet. Het huidige aandeel van uitzendkrachten in de zogenaamde de flexschil van reguliere werkgevers is echter niet onaantastbaar. Daarbij komt dat het traditionele uitzenden te kampen heeft met prijsdruk. Tevens daalt en het aantal banen waarvoor geen hoge scholing vereist is door automatisering en digitalisering. Uitzendbureaus spelen op de structurele uitdagingen in door het dienstenpakket te verbreden, zich te specialiseren of te streven naar kostenleiderschap.

Zie voor meer informatie