Stand van de Industrie blijft op peil

door: Casper Burgering

Stand van de Industrie-december 2015.pdf (2 MB)
Download

– Industrieel vertrouwen in Nederland houdt stand, de risico’s komen vooral uit het buitenland (onrust over de Chinese economie en afname van de groie van de fabrieksorders in Duitsland)
– Arbeidsmarkt industrie houdt zijn positieve trend vast en het aantal uitzenduren in de industrie is sterk gegroeid. Dit laatste duidt erop dat aan piekvraag moet worden voldaan, aangezien het vierde kwartaal voor de industrie in productietermen meestal het beste kwartaal is.
– Dalende grondstofprijzen zet druk om de omzetontwikkeling, maar de goedkope euro geeft de exportvraag vanuit buiten de eurozone een impuls (met name in de chemische industrie)

stand decDe PMI in het verenigd Koninkrijk (VK), de Verenigde Staten (VS) en Oostenrijk nemen scherp af in november. Met name de industriële activiteit in de VK neemt aanzienlijk af. Vanwege de dure pond neemt valt de groei van het aantal exportorders voor industriële goederen tegen en ligt de focus nu sterk op de binnenlandse consumptie. Ook in de VS hebben industriële bedrijven te maken met een afname van de exportorders, vanwege de dure dollar. De binnenlandse verkopen houden hier echter redelijk stand. De problemen voor de industriële sector in Brazilië houden aan. De PMI voor de verwerkende industrie zwakte verder af vanwege de sterk afnemende vraag (zowel de binnenlandse als de buitenlandse vraag). Als gevolg daarvan maakte de deelindicator op werkgelegenheid een diepe duikeling.

De Duitse economie is veerkrachtig, maar de industriële activiteit staat echter nog onder druk. Ondanks de ontstane onrust over de afkoeling van opkomende landen (met name in China), blijven de vooruitzichten voor de Duitse economie gunstig. De economie in Duitsland groeit volgens ABN AMRO met 2,0% in 2016. Vooral de trends in de investeringen en bestedingen van producenten en consumenten zullen bijdragen aan de continuering van de groei.

Industrieel vertrouwen in Nederland houdt stand

Nederlandse industriële ondernemers zijn nog vol vertrouwen. De meeste indicatoren geven aan dat industriële ondernemers de komende drie maanden met vertrouwen tegemoet zien. De PMI staat op 53,5, ruim boven de neutrale grens van 50 en ook ruim boven het lange termijn gemiddelde van 51,8 punten. Wel registreert de NEVI PMI in november een sterk afname van de nieuwe orders (en een nog sterkere afname van de nieuwe exportorders). Het producentenvertrouwen houdt goed stand en ook de consument laat weer van zich horen. Het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid van duurzame goederen laat in november een sterke toename zien. In vier branches is het oordeel over het economisch klimaat in november verbeterd ten opzichte van de positie in oktober: basismetaal, elektrische apparaten, machines en transportmiddelen. In de overige branches is dit oordeel afgenomen, maar veelal wel nog positief.

Productie chemie herstelt sterk in oktober

De totale productie nam in oktober met 2,1% op jaarbasis toe. De gemiddelde groei van de productie t/m oktober 2015 is 1,9% (excl. food). Voor november en december gaan wij ervan uit dat de productiegroei verder aantrekt, aangezien K4 voor veel branches een sterke periode is. De chemische industrie laat een sterke productiegroei zien, na 9 maanden van krimp. De uitvoer naar landen binnen de eurozone valt tegen. De productiegroei in de machine-industrie stelt weer teleur. Dit houdt deels verband met de teruglopende fabrieksorders in Duitsland. In de meubelindustrie groeit de productie sterk door. De productiegroei in de overige branches schommelt rond het lange termijn gemiddelde.

Druk op omzet houdt in veel branches aan

In september daalden zowel de binnenlandse als de buitenlandse omzet. Met de binnenlandse omzet ging het al relatief slecht, maar door de sterke krimp in de buitenlandse omzet (van 4,6% j-o-j in oktober) nam de krimp in de totale omzet ook toe. De totale omzet kromp met 4,9% j-o-j in oktober. De dalende grondstofprijzen en daarmee lagere afzetprijzen spelen hier een prominente rol. Gedurende oktober namen de belangrijkste grondstofprijzen (voor olie, metalen) verder af. En parallel aan deze ontwikkeling daalden ook de afzetprijzen voor de gehele industrie. De trends in omzetontwikkelingen volgen daarnaast in grote lijnen van de trends in productieontwikkeling.

Druk op grondstofprijzen: overaanbod, China en zwakke vraag zijn de trends

grondstf dec