Nederlandse economie in zicht: Vooruitzichten 2016-2017

door: Nico Klene

Ned-economie-in-zicht-dec151.pdf (391 KB)
Download

Groei houdt aan

De Nederlandse economie groeide in 2015 met ongeveer 2% – tweemaal zoveel als in 2014.
Die verbetering is geheel te danken aan de sterkere groei van de consumptie en de
investeringen. Voor het eerst sinds jaren was hun gezamenlijke bijdrage aan de groei groter dan
die van de uitvoer. De economie lijkt in 2016 en 2017 met ongeveer 2¼% te kunnen groeien. In beide jaren
profiteert de economie van de sterkere dollar. Momenteel levert ook de lage olieprijs nog een
impuls.

Onze groeiramingen voor 2015 en 2016 hebben we licht verlaagd vanwege de onverwachte
magere BBP-groei in het derde kwartaal van 2015 en de verdere beperking in 2016 van de
gaswinning in Groningen.
De economie maakt een kleine inhaalslag. Door de crises is het BBP sinds het voorjaar van
2008 amper gestegen. Onder normale omstandigheden zou de economie echter met ruwweg
11% zijn gegroeid. Doordat de economie in de jaren 2015-2017 ‘bovengemiddeld’ groeit, wordt
dit ‘gat’ weer een beetje kleiner.
Dankzij de aanhoudende groei neemt het aantal banen geleidelijk verder toe. De werkloosheid
zal daarbij maar langzaam afnemen. Dat komt onder meer doordat zich meer mensen melden
op de arbeidsmarkt nu het met de economie beter gaat. Ze vinden echter niet allemaal werk.
Mede door de gedaalde energieprijzen was de inflatie in 2015 lager dan in het voorgaande jaar.
Maar in 2016 zal de inflatie weer oplopen. Dat komt onder meer door de verdere stijging van de
dollarkoers, die de invoer duurder maakt. Ook de olieprijs zal waarschijnlijk stijgen.
We verwachten dat de opkomende economieën hun huidige problemen de baas zullen worden.
Toch is er een redelijke kans dat hun problemen langer voortduren. Dat zou de groei van de
wereldeconomie en daarmee van de Nederlandse economie drukken.