Maken ‘knappe koppen’ het verschil?

door: Han Mesters

Gazellen-Knappe-koppen-1.4.pdf (2 MB)
Download

FD Gazelle 2015 rapport van ABN Amro en Mazars

Snel groeiende bedrijven blijven de aandacht trekken. Hetzelfde geldt voor snel groeiende beursgenoteerde bedrijven die zelfs al in een aantal gevallen de bijnaam van ‘Unicorns’ hebben gekregen. Toch zijn er ook kanttekeningen te plaatsen bij bedrijven die snel groeien. Is die groei ook op de middellange termijn houdbaar? Is het verstandig om sterke groei als strategisch uitgangspunt te nemen voor een bedrijf? Hoe blijft de bedrijfscultuur in stand als een bedrijf sterk groeit? Het zal duidelijk zijn dat zowel ABN AMRO en Mazars Accountants en Belastingadviseurs, de schrijvers van dit rapport, belang hebben bij het beter begrijpen van de dynamiek van snel groeiende bedrijven.De hierboven gestelde vragen zijn onderdeel van een grotere, meer existentiële vraag: waaruit bestaat de ‘magische formule’ die bedrijven moeten hanteren om rendabel te blijven groeien op de lange termijn? Management goeroe Tom Peters probeerde die vraag al te beantwoorden in zijn boek ‘Excellente ondernemingen’ uit 1982. Een aantal van de door hem genoemde ‘toppers’ is al na een aantal jaren na de publicatie van zijn boek failliet gegaan. Na Peters is er een hele reeks aan boeken verschenen met dezelfde onmogelijke ambitie: hoe word ik onsterfelijk als bedrijf? Te denken valt aan ‘Good to great’ en ‘Built to last’ van Jim Colllins. Is de ‘magische fomule’ wel in woorden te vatten? Ook in dit rapport lijden we beetje aan deze vorm van ‘hubris’ (overmoed) . Wij zijn van mening dat de goede prestaties van Nederlands snelst groeiende ondernemingen rusten op drie pijlers: de focus op innovatie, het vermogen talent te werven en kritisch in de spiegel te kijken. De drie pijlers zijn gebaseerd op de resultaten van de FD Gazellen 2015, waar de 490 snelst groeiende ondernemingen van Nederland in kaart zijn gebracht.

Wendbaarheid is een kenmerk van een bedrijf waar de meeste deskundigen het over eens zijn. In een snel veranderende wereld moeten bedrijven in staat zijn het roer om te gooien. Zo heeft 60 procent van de onderzochte bedrijven de koers wel eens ingrijpend gewijzigd, met als belangrijkste motief nieuwe marktontwikkelingen of het omarmen van een nieuw verdienmodel. Het flexibel houden van het bedrijfsmodel is voor veel ondernemingen een voorwaarde om future proof te blijven.Naast wendbaarheid is innovatie dé aanjager voor groei voor Nederlands snelst groeiende ondernemingen. Snelle groeiers investeren gemiddeld 50 procent meer in innovatie dan reguliere bedrijven.

Tenslotte is toegang tot menselijk kapitaal cruciaal. Ruim 60 procent van de onderzochte ondernemers beschouwt innovatief en creatief kunnen denken als de belangrijkste kwaliteiten waarop zij (nieuwe)medewerkers beoordelen. Ondernemingen raken steeds meer verwikkeld in een ‘strijd om de knappe koppen’ om innovatief te kunnen blijven zijn en dus hun groeitempo te kunnen vasthouden.Nog nooit was de behoefte aan professionele vaardigheden zo groot. Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt is deze ‘War on Talent’ de grootste drempel voor succes. Interessant is dat de snelle groeiers er een moderne visie op na houden als het gaat om de toegang tot menselijk kapitaal. Zij maken veel gebruik van professionals die niet in dienst zijn.