Hogere prijzen voor agrarische producten in 2016 en 2017

door: Frank Rijkers

Sectorprognose-Agrarisch-2016_2017.pdf (392 KB)
Download
  • In 2016 en 2017 groeit de agrarische sector weer
  • Beste perspectieven voor melkvee, groenten & fruit en visserij
  • Ondanks prijsherstel blijft de situatie voor varkenshouders moeilijk

Het sentiment verbetert…

Ondanks tegenvallende prestaties in het afgelopen jaar zien we dat het afnemende vertrouwen van ondernemers uit de agrarische sector weer wat  begint toe te nemen. De Agrovertrouwensindex van het LEI geeft aan dat ondernemers in het derde kwartaal weer wat positiever zijn gestemd. Met name de verwachtingen voor de middellange termijn zijn positief. In de onderliggende branches zijn er wel verschillen ten aanzien van het sentiment. Zo scoren pluimveehouderij en tuinbouw hoger dan bijvoorbeeld varkenshouderij en melkveehouderij. Dit alles wordt met name ingegeven door de actualiteit rondom de opbrengstprijzen.

…de agrarische exportwaarde herstelt in 2016…

De motor van de agrarische sector is de export. Na vijf opeenvolgende jaren van groei van de exportwaarde stagneert deze groei in 2015. De totale daling over de eerste negen maanden bedroeg ruim 1,1% ten opzichte van 2014. De voornaamste reden achter deze daling betreft de prijsdalingen van agrarische producten. Wereldwijd staan agrarische grondstofprijzen onder druk als gevolg van overproductie. Er worden weliswaar meer producten verkocht, maar door de druk op de prijzen is de totale waarde van de uitvoer lager.Voor komend jaar verwacht ABN AMRO dat de exportwaarde van agrarische producten toeneemt. De lagere eurokoers zal zorgen voor meer uitvoer van agrarische producten richting landen buiten de eurozone. Tegelijkertijd zullen agrarische (grondstof)prijzen stabiliseren of licht stijgen, waardoor per saldo de export weer een positieve bijdrage zal leveren aan de groei van de agrarische sector.

…en de sector zal als geheel weer gaan groeien

“Als de boer niet klaagt…” is een veelgehoord gezegde. Toch zullen de boeren de komende jaren minder te klagen hebben over hun technische en financiële prestaties dan in het afgelopen jaar. ABN AMRO verwacht voor 2016 een lichte groei in volume van 0,5% gevolgd door een stijging van 1% in 2017. Daarnaast zullen in dezelfde periode de prijzen aantrekken. Na het dieptepunt van 2015 zullen de prijzen gemiddeld met respectievelijk 1,5% en 2,0% toenemen in 2016 en 2017. Weersinvloeden kunnen zorgen voor grotere uitslagen. Toch zullen het positieve sentiment, de groei van de wereldhandel en een positiever ondernemersklimaat in ons eigen land zorgen voor een gestage groei van de primaire sectoren in de komende jaren.

Mutaties agrarische subsectoren (gemiddeld over 2016 en 2017)
Bron: ABN AMRO Economisch Bureau

Prognoses 2016_2017 agrarische subsectoren

 

Lees in onderstaande pdf-bestand wat de verwachtingen van ABN AMRO zijn ten aanzien van de onderliggende branches in de agrarische sector.