FX Weekly – Fed verhoogt rente: wat nu?

door: Georgette Boele , Roy Teo

151218-FX-Weekly-NL.pdf (313 KB)
Download
  • Amerikaanse dollar stijgt na rentebesluit FOMC
  • Wij blijven pessimistisch over EUR, JPY, GBP, AUD en NZD
  • Bepalend voor valuta’s OM waren dit jaar de grondstofprijzen en de verwachte hogere rente en duurdere dollar in de VS
  • Wij verwachten dat stabilisatie en herstel van grondstofprijzen positief effect heeft op valuta’s van grondstofexporterende landen
  • Maatregelen PBoC drukken sentiment

 

Dollar wint terrein na rentebesluit van FOMC

De Amerikaanse dollar (USD) steeg in waarde tegenover de naar handelsstromen gewogen valutamand. Dat gebeurde nadat het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), op 16 december besloot om haar belangrijkste beleidstarief (federal funds rate) met 25 bp te verhogen. Dat was in lijn met de algehele verwachting. Het vertrouwen dat Fed-voorzitter Janet Yellen uitsprak in de kracht van de Amerikaanse economie, duwde de dollar omhoog. Verder handhaafde het FOMC haar renteverwachting voor 2016 op een verdere stijging van de mediaan met 100 basispunten (bp). Dit is circa 50 bp meer dan de financiële markten op dit moment hebben verwerkt. Wij verwachten dat de Fed de rente in 2016 in totaal met 75 bp verhoogt en blijven dan ook positief over de dollar in 2016.

Wij blijven pessimistisch over EUR, JPY, GBP, AUD en NZD

Monetaire divergentie zal naar verwachting in 2016 de koers van de euro, de yen, de AUD en de NZD drukken. De centrale banken van deze landen zullen in de eerste helft van 2016 waarschijnlijk overgaan tot verdere monetaire stimulering. Ook het Britse pond (GBP) komt vermoedelijk onder druk. De factoren die hier een rol spelen, zijn de politieke onzekerheid in de aanloop naar het referendum over de voortzetting van het Britse lidmaatschap van de EU, de lichte vertraging van de Britse economie en de latere renteverhogingen door de Britse centrale bank. Kortom, wij handhaven onze pessimistische visie op deze valuta’s tegenover de Amerikaanse dollar.

Prijszwakte grondstoffen belangrijker voor valuta’s OM dan rentestap Fed

Waarom blijven de valuta’s van de opkomende markten (OM) zwak? De belangrijkste redenen zijn de daling van de grondstofprijzen en de zwakke binnenlandse situatie. De sterkere Amerikaanse dollar is evenmin gunstig. De onderstaande grafiek toont de hoge gevoeligheid van de valuta’s van de belangrijkste opkomende markten (o.a. Rusland, Zuid-Afrika, Indonesië, Brazilië, Chili, Mexico en Thailand) voor de ontwikkeling van de grondstofprijzen. De parallelle beweging valt springt in het oog. Dit is overigens niet verrassend: deze landen zijn exporteurs van grondstoffen.

151218 -

De scherpe daling van de olieprijzen sinds de OPEC-bijeenkomst twee weken geleden heeft de prijzen van andere grondstoffen en de valutakoersen van opkomende markten niet onberoerd gelaten. Van de door ons gevolgde valuta’s heeft de Braziliaanse real (BRL) het met een verlies van 30% tegenover de Amerikaanse dollar sinds begin dit jaar het slechtst gedaan. Dit komt door de recessie in het land, de politieke crisis, de dreigende verlaging van de kredietwaardigheid en de inflatiedruk. Het is goed mogelijk dat op de korte termijn de situatie verder verslechtert. Kredietbeoordelaar Fitch heeft gisteren Brazilië afgewaardeerd naar junkstatus (non-investment grade). Omdat de rating nu bij twee van de drie ratinginstituten (Fitch en S&P) naar de junkstatus is verlaagd, wordt Brazilië niet langer als kredietwaardig beschouwd. Toch verwachten we niet dat de real afglijdt naar een nieuw dieptepunt. Het meeste negatieve nieuws lijkt namelijk al te zijn verdisconteerd en de Braziliaanse centrale bank zet haar valuta-interventies voort.

De vooruitzichten voor de Zuid-Afrikaanse rand (ZAR), die sinds begin dit jaar 24% is gedaald tegenover de Amerikaanse dollar, verslechteren in snel tempo. De rand lijkt in dit opzicht de achtervolging op de real te hebben ingezet. De belangrijkste negatieve factoren in het geval van de rand zijn de zwakke structurele economische situatie (tekort op de lopende rekening, zwakke groei, effect van lage grondstofprijzen), politieke misrekeningen en het risico van een afwaardering. Wij verwachten niet dat de rand op de korte termijn zich zal herstellen.

Stabilisatie grondstofprijzen belangrijk voor valuta’s grondstofexporterende landen

De ontwikkeling van de grondstofprijzen is volgens ons de belangrijkste factor voor de valuta’s van grondstofexporterende opkomende markten. Het negatieve effect van de duurdere Amerikaanse dollar en de hogere rente in de VS zal waarschijnlijk ook voelbaar zijn. De onderstaande grafiek toont de gevoeligheid van valuta’s van grondstofexporterende landen voor de verwachtingen ten aanzien van de Amerikaanse rente (driemaand eurodollar futures). De naar boven bijgestelde renteverwachtingen voor de VS hebben duidelijk de zorgen rond valuta’s van opkomende landen vergroot. Voor volgend jaar voorzien we van hetzelfde laken en pak. Denkbaar is echter dat de stemming onder beleggers relatief positief blijft en de grondstofprijzen, zoals wij verwachten, stabiliseren en weer wat opkrabbelen. In dat geval lijkt ook voor de meeste valuta’s van opkomende markten een herstel in het verschiet te liggen. Hier staat tegenover dat wij in Azië verdere valutazwakte verwachten als gevolg van de zwakkere Chinese yuan, euro en Japanse yen en de oplopende korte rente in de VS.

151218 FX2

PBoC komt in actie

Sinds begin december is de CNY-index circa 1,5% gedaald. Dit heeft de vrees aangewakkerd dat de Chinese centrale bank (PBoC) streeft naar een zwakkere yuan om de economie te steunen. Op 11 december introduceerde de PBoC een nieuwe valuta-index die veranderingen in concurrentiekracht beter moet weergeven (zie onze FX Watch – CNY index implies weaker CNY? van 15 december). Het sentiment rond de yuan verslechterde licht op 17 december nadat de PBoC de dagelijkse referentiekoers voor de USD/CNY hoger fixeerde dan de slotkoers van de vorige dag. Wij tekenen hierbij echter aan dat de hogere USD/CNY fixatiekoers de kracht van de dollar na het rentebesluit van het FOMC weerspiegelt en in lijn is met de koersontwikkeling van andere valuta’s. Afgezet tegen de naar handelsstromen gewogen valutamand is de CNY stabiel gebleven en dus niet verzwakt.

151218 FX3

Wij verwachten dat het verschil tussen de offshore yuan (CNH) en de onshore yuan (CNY) in de komende weken kleiner wordt. Sinds begin deze week is het disagio van de CNH ten opzichte van de CNY al flink teruggelopen. Verder verwachten we dat de volatiliteit van de yuan hoger zal zijn dan in de voorbije jaren omdat de PBoC meer overlaat aan de marktwerking. Toch zal zij een sterke volatiliteit en neerwaartse druk op de yuan waarschijnlijk niet gedogen. Met onze raming van 6,55 voor de USD/CNY voor 2016 zijn we minder pessimistisch dan de financiële markten nu verdisconteren.

151218 FX4

151218 FX5